W skład Filii wchodzą kolegia:

  • nauk teologicznych,

  • nauk prawnych,

  • nauk humanistycznych,

  • nauk społecznych,

  • nauk ścisłych i o zdrowiu,

  • nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Zadaniem kolegiów jest prowadzenie i obsługa procesu kształcenia studentów na kierunkach przyporządkowanych do poszczególnych dyscyplin.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022, godz. 13:09 - Alan Szarek