W skład Filii wchodzą kolegia:

  • nauk teologicznych,
  • nauk prawnych,
  • nauk humanistycznych,
  • nauk społecznych,
  • nauk ścisłych i o zdrowiu,
  • nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Zadaniem kolegiów jest prowadzenie i obsługa procesu kształcenia studentów na kierunkach przyporządkowanych do poszczególnych dyscyplin.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021, godz. 12:19 - Leszek Wojtowicz