mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Działu Komercjalizacji Wiedzy, broker innowacji, koordynator realizacyjny/finansowy w projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

tel. 81 445-41-65

e-mail: mprzypis@kul.pl


ZESPÓŁ DS. KOMERCJALIZACJI WIEDZY

mgr inż. Eugeniusz Hyz

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-86

e-mail: eugeniusz.hyz@kul.pl

 

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań w zakresie komercjalizacji, specjalista ds. obsługi w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0", obsługa działań zmierzających do wdrożenia tzw. pomocniczej działalności gospodarczej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, broker innowacji (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki teologiczne, filozofia, chemia, inżynieria materiałowa).

mgr Przemysław Klekot

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-86

e-mail: przemyslaw.klekot@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań w zakresie komercjalizacji, Prezes zarządu uniwersyteckiej spółki celowej KUL Creative sp. z o.o., broker innowacji (dyscypliny: ekonomia i finanse, psychologia, historia).

mgr Monika Prokopiak-Raczkowska

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81-454-56-86

e-mail: monikaraczkowska@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań komercjalizacyjnych, broker innowacji (dyscypliny: nauki o prawie, prawo kanoniczne, nauki o polityce i administracji, pedagogika, nauki socjologiczne, nauki o sztuce, językoznawstwo, literaturoznawstwo).

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW

mgr Oskar Belcik

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: oskar.belcik@kul.pl

Specjalista ds. szkoleń w projektach projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

mgr Anna Branica

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: ablasiak@kul.pl

Specjalista ds. rekrutacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

lic. Agnieszka Głąb

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: agnieszka.glab@kul.pl

Specjalista ds. realizacji staży w projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3). asystent projektu "Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych",

mgr Łukasz Golec

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: goleclukasz@kul.pl

Specjalista ds. realizacji projektów Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

mgr inż. Kamil Maliński

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: kamil.malinski@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Europejski doradca", "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(3.5.2)", broker innowacji w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0" - przygotowanie projektów, informacja o aktualnych naborach projektów.

mgr Katarzyna Nieścioruk-Maj

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: kmaj@kul.pl

Kierownik projektów: "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji",  "Efektywna komunikacja miedzy stronami sporów sądowych", specjalista ds. realizacji szkoleń w projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

dr Dorota Prokopiak

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-41-65

e-mail: dbryk@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, Asystent projektu "Europejski doradca", broker innowacji w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0", obsługa projektów i działań komercjalizacyjnych, przygotowanie projektów, informacja o aktualnych naborach projektów.

mgr Łukasz Sarowski

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-41-66

e-mail: lukasz.sarowski@kul.pl

Asystent migranta w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

mgr Piotr Siemaszko

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-41-65

e-mail: piotr.siemaszko@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projekcie  Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (3.5.3), asystent projektu w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji", broker innowacji w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0", przygotowanie projektów, informacja o aktualnych naborach projektów. 

mgr Joanna Smoter Pawlak

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: joannapawlak@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" (3.5.1), "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

 

dr Monika Maj-Golianek - urlop,

dr Jolanta Nazaruk - urlop.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2020, godz. 13:20 - Piotr Siemaszko