Celem Działu Projektów Akademickich jest przyczynienie się do uzyskania oczekiwanej jakości i liczby studentów poprzez dodatkową ofertę rozwoju zawodowego, naukowego i kulturalnego studentów oraz poprawę infrastruktury wspierającej dydaktykę w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych i własnych.

 

Dział Projektów Akademickich:
1) przyczynia się do rekrutacji i utrzymania studentów poprzez dodatkową ofertę rozwoju zawodowego, naukowego i kulturalnego;
2) zapewnia projekty na realizację dodatkowej oferty rozwoju zawodowego, naukowego i
kulturalnego studentów;
3) zapewnia środki na rozwój infrastruktury wspierającej dydaktykę (sprzęt/wyposażanie) w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 11:58 - Agnieszka Głąb