prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Tylec- profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów - KURATOR KATEDRY

 

 

 

Prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych.

 

Grzegorz Tylec jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członkiem Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, członkiem Rady Programowej KOPIPOL, ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowcy KUL w latach 2016-2020, członkiem Komisji Rewizyjne Fundacji Potulickiej.

 

Konsultacje:

poniedziałek: 16.40-17.30 w: CP-34

środa:  19.10-20.00 w:  CP-34


Kontakt
grzegorztylec@kul.lublin.pl

 

Wykaz publikacji pracownika


 

dr hab. Maria Joanna Gondek – adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Członek International Etienne Gilson Society, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, kierownik Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego i Naukowej Biesiady Retorycznej.


Prowadzi badania w zakresie komunikacji i perswazji retorycznej oraz filozoficznych podstaw retoryki.

Autorka książki: M. J. Gondek, Praxis – Phronesis – Rhetorica. Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej, Lublin 2018 oraz licznych artykułów, w tym: M. J. Gondek, Specyfika chrei jako ćwiczenia retorycznego, „Forum Artis Rhetoricae” 39 (4) 2014; M. J. Gondek, Ethos mówcy w „Gawędzie o gawędzeniu” o. Jacka Woronieckiego, „Studia Gilsoniana. A Journal in Classical Philosophy” 6:3 (2017), M. J. Gondek, O czynnikach determinujących klasyczność retoryki, w: C. Mielczarski (red.), Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, Warszawa 2017, M. J. Gondek, Techniki doskonalenia krytycznego myślenia na przykładzie retorycznego ćwiczenia anaskeuē i kataskeuē, „Forum Artis Rhetoricae” 4 (51) 2017, M. J. Gondek, A Teleological Interpretation of the Applicability of Rhetoric in the Peripatetic Tradition, „Studia Gilsoniana. A Journal in Classical Philosophy” 7:2 (2018).


Jest wykładowcą akademickim, prowadzącym zajęcia w zakresie retoryki i erystyki, komunikacji i perswazji niewerbalnej, podstaw retoryki stosowanej, kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych i kultury oratorskiej. Jest trenerem i szkoleniowcem, prowadzącym warsztaty z technik komunikacji retorycznej dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauczycieli.

 

 

Konsultacje:

wtorek: 12.30 - 14.10 w: CP 34.

Kontakt: gondek@kul.pl


 

dr Wojciech Wciseł - adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

 


Zainteresowania naukowe: wizerunek cudzoziemców w mediach, medialny wymiar migracji i uchodźstwa, aktywność społeczna w mediach, wolontariat i akcje charytatywne, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, event marketing, kampanie społeczne, wielokulturowość.

 

Interesuje się również komunikacją i edukacją międzykulturową, motywacją i kreowaniem programów wolontariackich, metodami pracy nad projektem i pracą w grupie, pisaniem i realizacją projektów. W 2009 r. zdobył certyfikat trenera i prowadzącego szkolenia.

 

Autor artykułów i publikacji oraz kierownik i lider merytoryczny projektów badawczych w zakresie wzajemnych relacji między mediami a organizacjami pozarządowymi, uchodźstwem, imigracją i wolontariatem. Realizował międzynarodowe projekty m.in., w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Grecji, Niemczech, Czechach, na Słowacji. Organizator i koordynator wyjazdów studentów do Grecji w ramach programu Erasmus+.

 

Wieloletni zastępca Prezesa Centrum Wolontariatu w Lublinie. Członek zarządu Fundacji Misja Tandale. Od 2008 współpracownik Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, autor i koordynator projektów stowarzyszenia, odpowiedzialny za kontakty z mediami, organizowanie konferencji prasowych i imprez promocyjnych Stowarzyszenia.

 

Współautor i producent programów telewizyjnych i radiowych służących promocji wielokulturowości i integracji cudzoziemców. Ceniony ekspert medialny w temacie imigracji, uchodźców i integracji cudzoziemców. Członek Zespołu ekspertów KUL. Dziennikarz radiowy, w latach 2011 - 2014 prowadził autorską audycję radiową „Pasja Życia” na antenie Radia eR w Lublinie. Dziennikarz i komentator sportowy (piłka ręczna, żużel). Pasjonat wycieczek górskich, biegów średnich (półmaratony), sportu i udziału w masowych imprezach sportowych. 

 

Konsultacje:

poniedziałek: 14.10-15.50 - konsultacje online na platformie Moodle, Zoom, MS Teams, mejlowo i pod numerem telefonu.
Kontakt: wcisel@kul.pl


 

mgr Katarzyna Magdalena Drop – asystent w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów.

Dziennikarz prasowy, mediator sądowy, specjalista w zakresie public relations i reklamy. Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz redakcji w czasopismach naukowych: "Polish Jurnal ofPublic Health” oraz "Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences”.


Zainteresowania naukowe: młodzież w okresie PRL, komunikacja niewerbalna, analiza transakcyjna, edytorstwo, kampanie społeczne.

Prowadzone zajęcia: prasowe gatunki dziennikarskie, redagowanie tekstów dziennikarskich, warsztaty PR,  strategie PR i Reklamy, reklama - język, strategie komunikatów perswazyjnych, reklama w nowych mediach, recenzent filmowy.


Od 2016 r. opiekun praktyk studenckich w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

 

Konsultacje:

piątek: 9.10-10.50 w: CP-38


Kontakt: drop.katarzyna@gmail.com

                                                                                                                                            

 

mgr Łukasz Sarowski – asystent w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

 

Z wykształcenia kulturoznawca, doktorant na Wydziale Filozofii KUL.

 

Zainteresowania badawcze obejmują:

  1. Problem ewolucji internetu w kontekście interakcji społecznych;
  2. Problem interakcji człowiek-robot;
  3. Wpływ technologii interakcyjnych na zmiany w obrębie komunikacji społecznej.

Łukasz Sarowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. W latach 2016-2018 był członkiem Rady Wydziału Filozofii KUL – jako przedstawiciel studentów. W latach 2015-2016 członek zespołu redakcyjnego czasopisma doktoranckiego „Scripta Philosophica”.

 

Konsultacje:

Poniedziałek: 18.30-19.10 w: CP-37

Wtorek: 18.30-19.10 w: CP-37

 

Kontakt: luksar@kul.pl

Autor: Paweł Nowak
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2021, godz. 13:55 - Łukasz Sarowski