Kierownik Katedry:

dr hab. Agnieszka Kulik

konsultacje: wtorek, 10.50 - 12.20, sala C - 451

 e-mail: akulik@kul.pl 

 

 

 Pracownicy etatowi:

dr Elżbieta Masiak

urlop

 e-mail: elzbieta.masiak@kul.pl

 

dr Krzysztof Ciepliński

konsultacje: poniedziałek, 15.50 - 17.30, sala C - 240

e-mail: cieplin@kul.lublin.pl  

 

mgr Joanna Mielniczek

konsultacje: wtorek, 14.10 - 15.50

 

mgr Natalia Kajka

konsultacje: czwartek, 12.30 -14.10, sala C - 240

 

 

Doktoranci:

mgr Ewelina Frańczyk

konsultacje: piątek, 14.10 - 15.50, sala C - 240

 

mgr Joanna Księska-Koszałka

konsultacje: poniedziałek, 09.10 - 10.40 sala C - 240

 

mgr Agata Banakiewicz

konsultacje: poniedziałek, 17.30 -19.10, sala C - 240

 
Autor: Elżbieta Masiak
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019, godz. 14:26 - Joanna Mielniczek