Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich i zawodowych 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
oraz praktyk studenckich w placówkach zagranicznych.   
 
 

PRAKTYKI STUDENCKIE W MSZ - AKTYWNI W ADMINISTRACJI 2008 
dla studentów studiów magisterskich (od czwartego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich uczelni państwowych i prywatnych 
 
 

PRAKTYKI STUDENCKIE W POLSKICH PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH 
dla studentów studiów magisterskich (od czwartego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych i prywatnych  
 
 

PRAKTYKI ZAWODOWE W MSZ 
dla słuchaczy pomaturalnych i policealnych szkół zawodowych  
 

więcej informacji na stronie 

http://msz.gov.pl/

http://www.rekrutacja.msz.gov.pl/  

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie praktyk studenckich i zawodowych w MSZ

jest Danuta Małycha, Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia 
danuta.malycha@msz.gov.pl       
(022) 523 92 54 
 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia 
Al. J.Ch Szucha 23, 00-580 Warszawa 
z dopiskiem: Praktyka studencka/praktyka zawodowa


Autor: Łukasz Sadowski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2009, godz. 16:30 - Łukasz Sadowski