prof. dr hab. Leon T. Dyczewski

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej - 1994

Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Pietrzaka – 1995

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Prezydent RP, 9 maja 2000, nr legitymacji 189-2000-79

Odznaka Zasłużony Działacz Kultury – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 13.08. 2001 nr legitymacji 1665

Medal za Zasługi w Walce  o Niepodległość i Prawa Człowieka 13.XII.1981 – 4.VI.1989, Kapituła, przewodniczący – Jerzy Kropiwnicki – 2001

Medal im. Aleksandra Patkowskiego – Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury – 2002.

Medal Mater Verbi Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – wrzesień 2003

Medal Komisji Edukacji Narodowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 24 maja 2004, nr legitymacji 90978

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 1 września 2005 Minister Kultury, nr legitymacji 46

Medal okolicznościowy 600-lecia Urzędowa – 14.10.2006 Kapituła Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – 27.06.2006 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr legitymacji 379

Medal Jubileuszowy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 2006 r.

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla Województwa Lubelskiego – 04.09.2007 nr LXXI/757/07

Medal im. Wacława Szuberta – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN – 22.02.2007

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – Prezydent RP Lech Kaczyński, 17 października 2008, nr legitymacji 245-2008-8

Medal PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 07.10.2008

Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, 23 września 2009, NT  legitymacji 301-2009-33

Dylom i medal XXV-lecia Festiwalu Filmów i Multimedium Niepokalanów, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 30 maja 2010.

Medal Mater Verbi – Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 17.09.2011


Autor: Magdalena Cedro
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 19:06 - Krzysztof Jurek