prof. dr hab. Leon T. Dyczewski

Członkostwo w organizacjach/stowarzyszeniach i pełnione w nich funkcje

Towarzystwo Naukowe KUL 1975 - (członek czynny);

Polskie Towarzystwo Socjologiczne;

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (członek grupy inicjatywnej);

1976 - European Association for Catholic Adult Education (przez kilka kadencji członek Prezydium);

1978-1997 Komisja Episkopatu Polski do Spraw Środków Społecznego Przekazu;

1979 - Komisja do Spraw Rodziny  przy ODiSS;

1983 - Rada Naukowa Instytutu Jana Pawła II (sekretarz Rady);

1984-94 Komisja Episkopatu do Spraw Trzeźwości;

1986 - Rada Programowa Wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie;

1988 – 2009 Kolegium Redakcyjne „Ethosu”;

1989 - Towarzystwo Polsko-Austriackie (wiceprzewodniczący oddziału Lubelskiego: 1989-95);

1992 - 2006  Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN  (członek Prezydium przez dwie kadencje), obecna nazwa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN;

1992 -  Akademia Społeczna - dyrektor;

1992 - Towarzystwo Popierania Partnerstwa Miast;

1992 - The Research Institute for Philosophy inHannover- członek zwyczajny  Kolegium Instytutu;

1993 - Nadacia Patra Josefa Opralu, Nitra - członek założyciel;

Rada Naukowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych;

7.03.1992-20.VII.1992 - Zespół Doradców Ministra Pracy i Polityki Socjalnej;

1994 -  Rządowa Komisja Ludnościowa, a z dniem 2.X.1997 r. przekształcona w  Rządowa Rada Ludnościowa;

1993-95 Rada Polityki Społecznej przy Urzędzie Prezydenta  RP Lecha Wałęsy; 

1994 - Le Conseil Académique de Sciences Com' – Nantes;

1994-97 Komisja Episkopatu Polski do Spraw Kultury;

1994 - Komitet d/s Radia i Telewizji Niepokalanów;

1994 - Rada Naukowa Towarzystwa Opieki nad Majdankiem i Państwowego Muzeum na Majdanku;

1995-97 Rada Programowa „Słowa - Dziennika Katolickiego”;

1995 - Rada d/s Rodziny przy Civitas Christiana;

1996-97    Krajowa Komisja Programu PHARE "Consensus";

1996-98    Komitet Nagrody Roku „Człowiek Człowiekowi”;

1997-2001 Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej        Państwa; 

1997-2000              - kapituła Medalu im. Wacława Szuberta;

1997 – Rada Programowa Roczników Naukowych Caritas

1998 - Rada Programowa Katolickiego Radia Lublin;

1998 - Rada Programowa kwartalnika „Studia Medioznawcze”;

1999-1999               grupa inicjatywna Kongresu Kultury Polskiej 2000

1999- 2000  Komitet Organizacyjny  Kongresu Kultury Polskiej 2000

1999 – 2000 Rada Programowa Kongresu Kultury Polskiej 2000

1999-2000 Rady Programowej Lubelskiego Kongresu Kultury 2000 - przewodniczący

2000 – Redakcja Roczników Nauk Społecznych KUL.

2002 – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

2002 – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (kierunku socjologia)

2003 –  Rada Programowa „Polskie Regiony” (półrocznik)

2003 – 2004  Forum Upowszechniania Kultury  w Województwie Lubelskim

2003 –La Commissione„Progetto Europeo”

2004 –Komitet Redakcyjny „Roczników Nauk Społecznych KUL”

2004 – Rada Programowa  Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

2005 – Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Lublinie

2006 – 2008 Zespół Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. opracowania programu „Wychowanie Patriotyczne”

2007 – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN (4 kadencja)

2007 – Komitet Socjologii PAN (1 kadencja)

2008 – Członek Rady Serii „Oblicza Mediów” – Wydawnictwo Adam Marszałek

2009 - Organizator i Redaktor serii wydawniczej „Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji”

2009 – Członek Komitetu Naukowego konferencji pt „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych”, organizatorzy Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w  Krakowie i  Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach 

2009 – Członek  Honorowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, dyplom przyznany przez  Walne Zgromadzenie PTG 11.12.2009 r.

2010 – Członek Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (15-17.09.2010).

2010 – Członek Komitetu Redakcyjnego, zastępca redaktora naczelnego „Region Lubelski”

2011 – Członek Rady Naukowej elektronicznego czasopisma „Komunikacja społeczna”

2011 – Członek Zespołu Jagiellonian Cultural Studies

2011 – Członek Honorowy Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

2012 – Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN

2012 – Członek Rady Naukowej elektronicznego kwartalnika: „Naukowy Przegląd Dziennikarski – Journalism Research Review Quarterly – UJ

2012 – Członek Komitetu Naukowo-Programowego VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

2012 – Członek Rady Recenzentów „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa”

2012 – Członek Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2012 – Członek Komitetu Naukowego  UJ Konferencji „Zarządzanie mediami. Teoria i praktyka”

2013 - Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Poświęconego  Pamięci  Prof. W. Fijałkowskiemu w 10 Rocznicę Jego Śmierci. Organizator: Katedra Pedagogiki Rodziny i Instytut Teologii Moralnej KUL

 

Autor: Magdalena Cedro
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:21 - Krzysztof Jurek