Były Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego

 

Kontakt: kklauza@kul.pl

 

Karol Klauza, od 1981 r. pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi badania nad semantyką i retoryką dziennikarską, nowymi technologiami komunikacji, ikonologią dogmatyczną. Jest kierownikiem Katedry Semantyki i Retoryki Dziennikarskiej na Wydziale Nauk Społecznych i Kurator Katedry Teologii Ikony na Wydziale Teologii.

 

Wykłada na Kierunku Edukacja Medialna Wydziału Teologii KUL Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych KUL oraz na Podyplomowym Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z prasą katolicką i katolickimi rozgłośniami radiowymi. Żonaty, ojciec i dziadek.

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 06:58 - Małgorzata Sławek-Czochra