Sylwetka absolwenta IFR KUL odpowiada minimom określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Ponadto katolicki charakter Uczelni warunkuje specyfikę kształcenia poszerzając je o dodatkowe elementy:

 

 

 

-    przygotowanie ogólnohumanistyczne: studenci IFR KUL już na pierwszym roku studiów uczęszczają na zajęcia z teorii literatury. W przeciwieństwie do innych IFR w Polsce KUL-owski kurs literatury proponuje w dalszym ciągu rozszerzony program zajęć z literatur dawnych, głównie średniowiecza i renesansu. Studenci IFR KUL korzystają również obowiązkowo z wykładów międzywydziałowych z zakresu: historii filozofii, etyki, katolickiej nauki społecznej, logiki, znajomości Biblii, psychologii i pedagogiki, co pożytecznie rozszerza ich pojęcie o właściwie rozumianym humanizmie i przygotowuje do podejmowania dojrzałych decyzji życiowych;

 

 

-    praktyczna znajomość języka: studenci IFR KUL otrzymują solidne przygotowanie językowe. Służą temu nie tylko zajęcia programowe, ale i szereg dodatkowych inicjatyw, takich jak warsztaty czytelnicze i teatralne prowadzone regularnie przez lektorów francuskich. Doliczyć do tego należy liczne kontakty zagraniczne, zwłaszcza w ramach umów międzynarodowych i stypendiów (na uniwersytety w Louvain-la-Neuve – 3 osoby, Paryżu – 6 osób i Bourges – 5 osób, 15 studentów wyjeżdża każdego roku na staż specjalistyczny do Departamentu Wandei, a ponad 20 jako wolontariusze do Centrum Pielgrzymkowego w La Salette). Tak różnorodne i wielostronne kontakty z językiem francuskim pozwalają studentom nie tylko opanować system języka, ale również kulturę krajów frankofońskich;

 

 

-   przygotowanie dydaktyczne i do pracy w przedsiębiorstwie: w związku ze zmianami społeczno-ekonomicznymi w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat IFR KUL zdecydował się uatrakcyjnić program studiów, poszerzając go o zajęcia pozwalające absolwentom filologii romańskiej na odnalezienie się na rynku pracy. Obecnie IFR proponuje swoim studentom możliwość wyboru pomiędzy 2 fakultatywnymi specjalizacjami zawodowymi: specjalizacją pedagogiczną oraz specjalizację ekonomiczną przygotowującą do pracy w przedsiębiorstwie (zwłaszcza w polskich firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi oraz filiach francuskich firm pracujących w Polsce).

 

 

 

Z obserwacji wynika, że absolwenci IFR KUL są chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach z kapitałem francuskim, biurach podróży, urzędach administracji państwowej oraz jednostkach pedagogicznych od stopnia podstawowego po szkolnictwo wyższe.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2013, godz. 21:36 - Edyta Kociubińska