Obrady konferencji odbywać się będą w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL, w sali CTW-114 (I piętro).

Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW) to nowy budynek należący do Kampusu Głównego KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14. Wejście główne do budynku CTW znajduje się naprzeciwko Kościoła Akademickiego KUL. Do budynku CTW można również przejść z Collegium Jana Pawła II (budynek CTW jest połączony z budynkiem Collegium Jana Pawła II).

Z planem Kampusu Głównego KUL można zapoznać się tutaj.

 

W czwartek, 12 kwietnia 2018r., przed konferencją, Instytut Ekonomii i Zarządzania zaprasza wszystkich na Mszę Świętą w intencji Prof. Zyty Gilowskiej - Kościół Akademicki KUL, godz. 8.00

 

Pierwszy dzień - 12 kwietnia 2018 r. - Lublin, KUL

10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników (I piętro CTW)

10.30 - 11.00

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie konferencji (CTW-114)

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor KUL
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

 

Wykład inauguracyjny

Szara strefa w ubezpieczeniach społecznych - aspekty ekonomiczne

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska


11.00 - 12.15

 

 

 

 

 

 

 

SESJA I (CTW-114)

Szara strefa na rynku pracy a ubezpieczenia społeczne - aspekty ekonomiczne

Moderator: dr Paweł Wojciechowski

 • Katarzyna Zajdel-Kurowska – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
 • Piotr Lewandowski – Instytut Badań Strukturalnych
 • Paweł Kaczmarczyk – Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

12.15 - 12.45

 Przerwa kawowa

12.45 - 13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA II (CTW-114)

Szara strefa  a ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne, społeczne, etyczne

Moderator: Regina Skibińska „Rzeczpospolita”

 • Dr Tomasz Lasocki – Możliwości prawne ograniczania skali szarej strefy
 • Ks. Prof. dr hab. Jerzy Gocko – Przywilej czy obowiązek?  O moralnych aspektach daniny publicznej
 • Dr Monika Adamczyk (KUL) – Postrzeganie emerytury i stopień przygotowania do niej - prezentacja wybranych wyników badań BALL

14.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste nadanie sali obrad konferencji  (CTW-114)

Imienia Profesor Zyty Gilowskiej (z udziałem zaproszonych gości specjalnych)

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński - JM, Rektor KUL

Prof. dr hab. Teresa Czerwińska - Minister Finansów

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska - Prezes ZUS

Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Prof. dr hab. Marian Żukowski - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

Paweł Gilowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie

15.00 – 16.00

Obiad dla uczestników konferencji

 

 

Drugi dzień - 13 kwietnia 2018 r. - Lublin, KUL

9.00 – 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA I (CTW-114)

Szara strefa w ubezpieczeniach społecznych - wyzwania dla nauki i praktyki – część I

Moderator: Prof. dr hab. Jacek Lisowski – UE Poznań

 • Prof. dr hab. Piotr Misztal (UJK w Kielcach) – Istota i znaczenie szarej strefy  w krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Janina Kotlińska (KUL) – Szara strefa źródłem utraconych dochodów publicznych
 • Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc (UMCS) – Miejsce i rola funduszy ubezpieczeniowych w polskim systemie finansów publicznych
 • Adam Tochmański (Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, NBP) – Limitowanie płatności gotówkowych a szara strefa

10.30 – 11.00

 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA II (CTW-114)

Szara strefa w ubezpieczeniach społecznych - wyzwania dla nauki i praktyki – część II

Moderator: Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL

 • Prof. dr hab. Teresa Bednarczyk (UMCS) – Systemy emerytalne a ochrona emerytów przed ubóstwem
 • Prof. dr hab. Kinga Machowicz (KUL) – O pojęciu szarej strefy z perspektywy prawno-politologicznej
 • Prof. dr hab. Marek Leszczyński (UJK w Kielcach) – Wzrost i rozwój gospodarczy a problem zatrudnienia w gospodarce nieoficjalnej
12.30 – 13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dr Paweł Wojciechowski, Prof. dr hab. Marian Żukowski

 


Sesja posterowa w czasie trwania konferencji - Centrum Transferu Wiedzy KUL

 1. mgr Zdzisław Adam Błasiak (KUL) – Przydatność analityczna metod ekonometrycznych w badaniach nad szarą strefą
 2. dr hab. Barbara Chmielewska (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB) – Źródła utrzymania rodzin rolniczych a szara strefa
 3. dr Joanna Nucińska (KUL), dr Anna Pilarczyk (KUL) – Praca w szarej strefie w Polsce w świetle badań GUS
 4. dr Robert Pankiewicz (KUL) – Szara strefa i strefa wyłudzeń a luka podatkowa
 5. prof. Ludmyla Pawlowska, doc. Olga Vikarchuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy
  im. Iwana Franki) – Alternatywa dla szarej strefy (przypadek Ukrainy)
 6. dr Teresa Piecuch (Politechnika Rzeszowska), dr Elżbieta Szczygieł (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości) – Przedsiębiorczość szarej strefy
 7. prof. dr hab. Zhanna Poplawska, dr Lydia Seniv, dr Vitaliy Humenyuk (Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska") – Analiza wpływu państwowej regulacji biznesu na wielkość szarej strefy
 8. dr Mariusz Sokołek (KUL) – Wpływ składek ZUS na wielkość „klina podatkowego”
 9. dr Anna Spoz (KUL) – Zatrudnienie nierejestrowane - analiza opłacalności z punktu widzenia pracownika i przedsiębiorcy
 10. dr Grzegorz Zasuwa (KUL) – Zatrudnienie nierejestrowane jako przejaw społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw
 11. dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska (KUL), dr Piotr Bolibok (KUL) – The determinants
  of the shadow economy: Looking beyond purely economic factors
 12. dr Maria Zuba-Ciszewska (KUL) – Zasoby pracy w polskim rolnictwie w kontekście przyczyn szarej strefy
 13. prof. dr hab. Helena Żukowska (KUL) – Szara strefa w gospodarce a sektor finansów publicznych i system ubezpieczeń społecznych - sprzężenie zwrotne

Konferencji towarzyszy:

 • Wystawa: Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych
  w Polsce 1918-2018
 • Stoisko ZUS (zakładanie kont PUE)
 • Stoisko NBP

 

 

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018, godz. 01:58 - Zdzisław Błasiak