Program MOST skierowany jest do studentów, którzy chcą przez jeden semestr lub rok akademicki realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce. Obecnie w programie MOST uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety oraz Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.

Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów.
Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS.
Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych.

Wszelkich informacji na temat warunków uczestnictwa w programie udziela Dział Toku Studiów, p. 137 stary gmach KUL, tel. 081 4454173.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2011, godz. 23:37 - Edyta Kociubińska