Najbardziej aktywną współpracę Instytut prowadzi z Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt – Ingolstadt. Studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni z Eichstätt – Ingolstadt wielokrotnie przebywali w Lublinie na konferencjach naukowych, aktywnie uczestniczyli w seminariach naukowych, wizytowali naszych interesariuszy, miejsca praktyk i pracy naszych absolwentów. W podobnych przedsięwzięciach uczestniczyli nasi studenci w Eichstätt – Ingolstadt. Największe zrealizowane projekty:

 

  • Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownik socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie (Ausgewählte Aspekte in der sozialen Arbeits des Sozialmitarbeiters – Deutsch-Polnische Erfahrungen). Był on realizowany w latach 2009-2010, a finansowany w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  • Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji: Janusz Korczak-Symposium. "Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage pädagogischer Entwicklung”, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 3-5.12.2012r.

  • Poznanie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy społecznej w Niemczech. Kennenlernen des Systems der Sozialen Arbeit und der Wirkungsmechanismen der Sozialen Hilfe am Beispiel ausgewählter sozialpädagogischer Organisationen in Deutschland. Projekt realizowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, zrealizowany w okresie 5.11.13-31.01.14.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 15:08 - Leszek Wojtowicz