Katedra Socjologii Kultury


Projekty badawcze zrealizowane w ramach prac Katedry Socjologii Kultury

Tożsamość społeczno-kulturowa Polaków w Bawarii - Katedra Socjologii Kultury i Duszpasterstwo Polaków w Bawarii - 1987

Sytuacja życiowa i tożsamość społeczno-kulturowa Polaków i Turków w Austrii Górnej – Katedra Socjologii Kultury i Instytut Socjologii w Linzu – 1989

Znaczenie przedmiotów i zachowań symbolicznych: Wigilii Bożego Narodzenia (1991), świąt Wielkanocnych (1992), Zesłania Ducha świętego i Bożego Ciała (1993), Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych (1994) – Komitet Badań Naukowych 

Kapitał ludzki Euroregionu BUG” (PBZ 0-59-01) - Komitet Badań Naukowych, Komitet Wojewodów Euroregionu BUG, 1995-1997

Aktywne przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej w Polsce” (POL /651/A/99) United Nations Development Programm, 1997-1998

Values in the Polish Cultural Tradition, The Council for Research in Values and Philosophie – Washington, 1999-2002.

Family Change and Intergenerational Relations in Different Cultures, Hanse-Wissenschaftskolleg, 2002-2002

Familienforstellungen der Jugend, 2003-5  - projekt międzynarodowy

Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie 2005-6 – projekt KBN

Kinship and Social Security – 2006-2008 – projekt UE 

Chance und Risiken  der  elektronischen Medien, Hanse-Wissenschaftskolleg, 2002- projekt międzynarodowy

Tożsamość etniczno-kulturowa Polaków poza krajem, 2002- projekt KBN

Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w społeczeństwo polskie - projekt NCN

 

Autor: Magda Cedro
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:20 - Krzysztof Jurek