Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w
walce z raklem.

Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym
nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie.
Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.

W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a
miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło
byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać
na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755

z dopiskiem "DLA MARKA"


W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno
wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 11:44 - Joanna Mielniczek