Rada Mieszkańców jest reprezentacją samorządu Księży Studentów i stanowi organ doradczy kierownictwa Konwiktu. W skład Rady Mieszkańców wchodzą: Senior (przewodniczący), Wicesenior, Sacelan oraz po jednym przedstawicielu z poszczególnych Ugrupowań.

   

Senior Konwiktu Księży Studentów to przedstawiciel mieszkańców Konwiktu. Kadencja Seniora trwa dwa lata.

 

Nowym Seniorem Konwiktu w roku akademickim 2017/18 - 2018/19 będzie: 


ks. Wojciech Lech z diec. tarnowskiej,


Jego zastępcą ks. Adam Pawlak z diec. łódzkiej,


funkcję sacelana pełnił będzie ks. Aleksander Michalak z diec. warszawskiej. 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017, godz. 15:36 - Marek Grygiel