• Peter De Mey (Catholic University of Leuven, Belgia)
  • Adalbert Denaux (Tilburg University, Holandia)
  • Nicu Dumitraşcu (University of Oradea, Rumunia)
  • Jan Sergiusz Gajek MIC (KUL, Lublin)
  • Leonard Górka SVD (KUL, Lublin)
  • Wojciech Hanc (UKSW, Warszawa)
  • Piotr Jaskóła (przewodniczący, UO, Opole)
  • Karol Karski (ChAT, Warszawa)
  • Stanisław Józef Koza (KUL, Lublin)
  • Hector Scerri (University of Malta)
  • Jerzy Tofiluk (UKSW, Warszawa)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:01 - Przemysław Kantyka