Recenzje

1. Polityka rodzinna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1973. "Problemy Rodziny" 5(1974)50-62.

2. L. Dyczewski. Więź pokoleń w rodzinie. Warszawa 1976. "Committe on Family Research Gazette"  Vol. 4(2) 1977 s.11-13. Omówienie książki.

3. Przemiany rodziny polskiej. Red. J. Komorowska. Warszawa 1975. "Committe on Family Research Gazette"  Vol 4(2) 1977 s. 14-16.

4. J. Krauss-Siemann. Kirchliche Stadtteilarbeit. Kohlhamer. Stuttgart 1983. "Thelogisch-praktische Quartalschrift" 3(1984)325-326.

5. Ta sama recenzja w języku polskim w: "Collectanea Theologica" 55(1985)188-189.

6. Edward Nycz. Dorastanie w przestrzeni społeczno-kulturowej miasta przemysłowego. Studium społeczno-pedagogiczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2001, ss.353. W: Roczniki Nauk Społecznych KUL” T. XXXII, zeszyt 1 s.208-211.

7.  Eliot Aronson, Anthony Pratkanis. Wiek propagandy. Używanie  i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa: PWN 2003. W: Krytyka Polityczna. Czas zadymy. Warszawa /2004/ s. 91.

8.  Recenzja do doktoratu h.c. Prezydenta Republiki Estońskiej, Toomasa Hendrika Ilvesa. W:  Doktoratu Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Lublin: Wyd. KUL 2009  wersja polska s. 31-32; wersja angielska s. 141-142.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 18:49 - Krzysztof Jurek