Recenzje habilitacyjne - ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

 

 1. Ks. dr Stanisław Rabiej, In Spiritu et Veritate. Kult ofiarniczy w chrześcijaństwie i innych religiach, Opole 1998, ss. 231 (ATK, Warszawa, 1998).
 2. Ks. dr Roman Karwacki, Communicatio Spiritus Sancti. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako Communio według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym, Siedlce 1999, ss. 445 (ATK, Warszawa, 2000).
 3. P. dr Karol Klauza, Teologiczna hermeneutyka ikony, RW KUL, Lublin 2000, ss. 202 + ss. 30 ilustracji (KUL, 2001).
 4. O. dr Benedykt J. Huculak OFM, Najświętsza Trójca na tle dzieła zbawczego, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2000, ss. 332 (PWT Wrocław, 2001).
 5. Ks. dr Jarosław Moskałyk, Teologia Kościoła katolickiej Metropolii Kijowskiej w końcu wieku XVI i w wieku XVII, Polihymnia, Lublin 2001, ss. 220 (KUL, 2001).
 6. Dr Andrej Filipek SJ, Cez symbolicku rec liturgickych znakov blizsie ku Kristovi, Trnava 2001, ss. 294 (Trnavska Univerzita, 2002).
 7. Ks. dr Janusz Królikowski, Credo. Przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów 2002, ss. 296 (PAT Kraków, 2003).
 8. Ks. dr Andrzej Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 356 (KUL, 2003).
 9. Ks. dr Włodzimierz Wołyniec, Personalistyczna interpretacja łaski na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena i niemieckiej chartologii XIX wieku, Wrocław 2003, ss. 291 (PWT Wrocław, 2003).
 10. Dr David Berger, Thomismus. Große Leitmotive der thomistischen Synthese und ihre Aktualität für die Gegenwart, Köln: Editiones thomisticae 2001, ss. 406 (KUL, 2005)
 11. Ks. dr Andrzej Małachowski, Jedność i mnogość jako kategorie modelu trynitarnego w ujęciu Mikołaja z Kuzy, Wrocław 2005, ss. 221 (PWT Wrocław, 2006).
 12. Ks. dr Krzysztof Wojtkiewicz, Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego. Studium teologiczno-krytyczne trynitologii Gisberta Greshakego, Szczecin 2005, ss. 512 (KUL, 2007).
 13. Dr Dariusz Gardocki SJ, Jezus z Nazaretu. Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino, Warszawa 2006, ss. 628 (Warszawa, Bobolanum, 2007).
 14. Ks. dr Witold Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008, ss. 415 (Warszawa, UKSW, 2007).
 15. Ks. dr Czesław Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, ss. 797 (Warszawa, UKSW, 2008).
 16. Ks. dr Leon Siwecki Ecclesia universalis – Ecclesia localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej, Sandomierz 2008, ss. 549 (KUL, 2008).
 17. Ks. dr Janusz Lekan, Jezus Chrystus – Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej, Lublin 2010, ss. 510 (KUL, 2010).

 

Recenzje do tytułu profesora - ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

 

 1. Dr hab. Karol Klauza, Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008, ss. 297 + 59 Aneks (KUL, 2008).
 2. Ks. dr hab. Marek Pyc, Znaki trynitarnej bliskości. Teologalny wymiar sakramentów świętych, Poznań 2007, ss. 253 (UAM, 2009).
 3. Ks. dr hab. Bogumił Gacka, Znaczenie „osoby” w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI(Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 421 (UKSW, 2010).
 4. O. dr hab. Andrzej Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, Lublin 2010, ss. 411 (KUL, 2010).
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 12:17 - Krzysztof Góźdź