Projekt adresowany jest do sędziów, asesorów sądowych, referendarzy z sądów powszechnych z obszaru całego kraju.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób sukcesywny i otwarty dla przedstawicieli każdej ze wskazanych grup - do wyczerpania miejsc.

 

Charakter planowanych form wsparcia nie wyklucza udziału w projekcie osób niepełnosprawnych.

 

Terminy szkoleń będą zamieszczane na stronie projektu. Zespół projektu będzie się kontaktował z osobami zaineresowanymi celem ustalenia dogodnego terminu szkoleń.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić, podpisać i dostarczyć (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) do biura projektu dokumenty rekrutacyjne (zakładka Dokumenty zgłoszeniowe)

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2019, godz. 09:18 - Katarzyna Nieścioruk-Maj