Zapraszamy do udziału w specjalistycznych kursach językowych. Formularze zgłoszeniowe, ankieta, oświadczenie są dostępne do pobrania na stronie projektowej [zakładka: rekrutacja]. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w biurze projektu lub wysłać tradycyjną pocztą na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja Funduszy Strukturalnych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Z dopiskiem: projekt PWP

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2014, godz. 10:27 - Urszula Czyżewska