1. "Studia z polonistycznej teorii kształcenia", pod red. S. J. Żurka (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego Jana Pawła II).
  2. "Polonistyka Elektroniczna", pod red. A. Dziak, S. J. Żurka (Wydawnictwo KUL).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013, godz. 10:55 - Aleksandra Dziak