1. "Studia z polonistycznej teorii kształcenia", pod red. S. J. Żurka (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).
  2. "Polonistyka Elektroniczna", pod red. A. Dziak, S. J. Żurka (Wydawnictwo KUL).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 12:32 - Magdalena Marzec-Jóźwicka