Zostań ekspertem w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i handlu zagranicznego!

 

 

Nowy nabór na rok akademicki 2019-2020.

 

Celem studiów II stopnia na specjalności Ekonomia Międzynarodowa jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych, handlu zagranicznego oraz analityki międzynarodowej. Wiedza taka wymaga pogłębionych studiów z zakresu mikro i makroekonomii, finansów międzynarodowych oraz nauk statystycznych i matematycznych. Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych,  w sferze biznesu międzynarodowego, oraz  publicznych i prywatnych jednostkach gospodarczych pozyskujących środki z programów unijnych i innych grantów.

 

Przedmiotem badań, publikacji i prac naukowych studentów na tym kierunku studiów są zagadnienia z dziedziny zagranicznej polityki gospodarczej, handlu międzynarodowego oraz procesów globalizacji gospodarki światowej. W praktycznym wymiarze duży nacisk położony jest na zdolność funkcjonowania i podejmowania decyzji w międzynarodowym środowisku korporacyjnym oraz indywidualnej działalności gospodarczej na światowych rynkach. Specjalizacja ta dla studentów ekonomii jest bardzo dużym wyzwaniem intelektualnym ale jednocześnie atrakcyjną, pełną wyzwań i przygód podróżą w świat współczesnej gospodarki światowej.

 

Autor: Piotr Rubaj
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 07:12 - Piotr Rubaj