W dniach 20-21 lutego 2017 odbyło się Śródroczne Seminarium PSPRC zorganizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej w obiektach KUL.

 

Składało się ono z części formalnej (zebrania Zarządu) oraz naukowej, na której dyskutowano nad referatami zaprezentowanymi przez środowisko akademickie Lublina (KUL, UMCS).

 

Poruszane tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
  2. Sympozjum Naukowe „Drogi życia człowieka”:

prof. C. Walesa: Żarliwość religijności 

mgr M. Charęzińska: Metody do badania i oceny teorii umysłu

mgr B. Krawiec, mgr W. Gigilewicz: Transparencja w relacjach interpersonalnych młodych dorosłych

mgr A. Gucwa: Motywacje kobiet i mężczyzn w wieku średnim w kontekście zaangażowań rodzinno-zawodowych

mgr M. Dacka: Kształtowanie się poczucia jakości życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim

Autor: Anna Gucwa
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2018, godz. 19:40 - Anna Ciesielska