Staże dla studentów/tek Administracji KUL

Projekt  „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja” przewiduje realizację wysokiej jakości staży dla 84 studentów/tek (osób nieaktywnych zawodowo) ostatniego roku  studiów stacjonarnych:

 

  • 2017/18: III rok I stopień kierunku Administracja - 30 studentów/tek (18K/12M) i II rok II stopień kierunku Administracja - 28 studentów/tek (17K/11M),
  • 2018/19: III rok I stopień kierunku Administracja - 26 studentów/tek (16K/10M)

 

W projekcie przewidziane jest następujące zadanie:

 

ZADANIE 1: WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.04.2018-31.08.2019, 84 16 tygodniowych staży  w wymiarze 480 godzin.)

 

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

 

Staże będą odbywały się przede wszystkim w  instytucjach państwowych/samorządowych(administracja publiczna) oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit itp. 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

  • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1.920,00 zł koszt całkowity/miesiąc,
  • refundacja kosztów zakwaterowania dla 51 stażystów w kwocie 400,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),
  • ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu
  • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
  • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub emailem: stazeadmin@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 13:29 - Anna Branica