• 1978/79rUniwersytecie Wiedeńskim: „Logoterapia i psychoterapia” u Prof. V. E. Frankla, Psychologia kliniczna u Prof. E. Ringla.
 • 1978/79r. II semestr:
  • Stypendysta w Max Planck – Institut für Psychiatrie (Abt. Psychologie) w zespole Prof. J.C.Brengelmanna: analiza skutków stresu i sposobów radzenia sobie z nim.
  • Uniwersytet w Monachium – studia z diagnostyki osobowości u Prof. Schneewinda. Praktyka logoterapeutyczna w Süddeutsche Institut für Logotherapie.
 • 1980r. Staż w Szpitalu Psychiatrycznym, Saffing (Niemcy)
 • 1993/94 r. – Pobyt naukowy w USA: w Catholic University of America (CUA) w Washingtonie, Institute of Logotherapy w Berkeley oraz Institute of Cognitive Psychotherapy w Filadelfii (prof. A. Beck).
 • Praktyka kliniczna oraz prowadzenie badań z zakresu logoterapii, noo-psychosomatyki i psychologii egzystencjalno-kognitywnej.(Monachium).
 • 1999, 2002, 2003, 2007, 2008-2012 Wyjazdy Naukowe do:
  • Rosyjskiej Akademii Nauk,
  • Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (MGU),
  • Rosyjskiego Państwowego Humanistycznego Uniwersytetu  (RGGU)
 • W latach 1995 – 2010  coroczne, tygodniowe wyjazdy naukowo-dydaktyczne doUniwersytetu w Trnave.
Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 15:04 - Joanna Mielniczek