Wykładnia rozszerzająca prawa ochrony środowiska jako szczególnej gałęzi prawa

(streszczenie)

 

Extensive interpretation of environmental law as a specific branch of law (summary)

 

Интерпретация, которая распостраняет права охраны  окружающей среды как особенной ветки права (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 12:04 - Monika Popek