Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni przepisów prawa ochrony środowiska (streszczenie)

 

The rule of contexts harmonisation and axiological presuppositions in the interpretation of the provisions of environmental protection law (summary)

 

Правило гармонизации контекстов и аксиология  предположений в процессе интерпретации положений законодательства о охране окружающей среды (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 12:07 - Monika Popek