Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska - wybrane problemy (streszczenie)

 

Interpretation of legal provisions concerning public participation in environmental protection - selected problems (summary)

 

Интепретация положений в сфере участия общества в охране окружающей среды – избранные проблемы (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019, godz. 14:51 - Monika Popek