Interpretacja ustaw kanonicznych, a nowa ewangelizacja: innowacyjna lekcja świętego Jana Pawła II (streszczenie)

 

Interpretation of canonic laws and new evangelization: the innovative lesson of Saint John Paul II (summary)

 

Интерпретация канонических законов и новая евангелизация:инновационное занатие святого Иоанна Павла II (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019, godz. 12:14 - Monika Popek