Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2017 r. (IV KK 145/17) (streszczenie)

 

Commentary to the verdict of the Supreme Court of 17 may 2017(IV KK 145/17), LEX NO 2294408 (summary)

 

Глосса к приговору Верховного Суда от 17 мая 2017 г. (IV KK 145/17), LEX № 2294408 (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019, godz. 12:38 - Monika Popek