Katedra Teologii Prawosławnej

Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski - kierownik katedry

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL 

 

 

 

Katedra Teologii Protestanckiej

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka - kierownik katedry

Dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL

Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, adiunkt

 

 

 
Autor: Krzysztof Leśniewski
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2021, godz. 15:00 - Ewa Zięba