UWAGA ABSOLWENCI !

nowa możliwość studiów doktoranckich z teologii ekumenicznej w Instytucie Ekumenicznym KUL

dla magistrów nauk humanistycznych i społecznych, (zgodnie z decyzją Rady Wydziału Teologii z 17 marca b.r.

patrz: Wykaz dyscyplin naukowych według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), którzy nie ukończyli studiów teologicznych pod warunkiem zdania egzaminów uzupełniających różnice programowe w zakresie teologii według następującego porządku:

I rok studiów doktoranckich:

teologia dogmatyczna,

teologia moralna

historia Kościoła

II rok studiów doktoranckich:

teologia fundamentalna

Biblia

 

Chętnych prosimy o zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym KUL, a następnie zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału Teologii, Collegium Jana Pawła II, VIII piętro.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2009, godz. 15:13 - Ewa Zięba