Studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

 

  • Specjalista ds. wspierania rodziny (asystent rodziny)

  • Specjalista ds. pieczy zastępczej (koordynator pieczy zastępczej)

  • Specjalista ds. polityki rodzinnej

  • Specjalista ds. profilaktyki rodzinnej

 

 

Studia II stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

 

  • Specjalista ds. wspierania rodziny (asystent rodziny)

  • Specjalista ds. pieczy zastępczej (koordynator pieczy zastępczej)

  • Specjalista ds. pedagogiki rodzinnej

  • Praca socjalna z rodziną
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2013, godz. 11:31 - Ewa Zięba