4736610d-f7ea-4ccc-bce9-b9e696f86881

 

Nowoczesny kampus, nauka w niewielkich grupach, indywidualne podejście do studenta – to atuty stalowowolskiego oddziału uniwersytetu. Chętnie wybieranym kierunkiem studiów w Filii KUL jest funkcjonująca od ubiegłego roku dietetyka, która wpisuje się w prężnie rozwijające się na KUL-u nauki o zdrowiu. Studiowanie dietetyki umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze szeroko pojętego żywienia – m.in. bilansowania diety osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia oraz doradztwa w zakresie odżywania się i dostosowania poziomu aktywności fizycznej.

 

Integralną częścią procesu kształcenia są praktyki, dzięki którym student nabiera doświadczenia i poznaje specyfikę przyszłej pracy. Te, dzięki zawartym porozumieniom oraz otwartości lokalnego środowiska studenci mogą odbywać m.in. w Szpitalu Powiatowym im. Czerwonego Krzyża w Nisku, Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli oraz  Przedszkolu Integracyjnym nr 12 w Stalowej Woli.

 

Dlaczego Dietetyka?

Studia w zakresie dietetyki obejmują dwie specjalności: poradnictwo żywieniowe oraz dietetykę kliniczną. Przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie dietetyka w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, gabinetach i poradniach dietetycznych, placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach), salonach kosmetycznych i SPA, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową.

 

Studenci dietetyki korzystają̨ z laboratoriów oraz specjalnie dostosowanych sal wykładowych, ćwiczeniowych i warsztatowych. W jednej z nich ulokowany jest obecnie najnowocześniejszy analizatora składu ciała. Jest to wysokiej klasy sprzęt, z którego studenci dietetyki korzystają podczas zajęć.

 

Filia KUL w Stalowej Woli służy nie tylko studentom, ale także regionowi i miastu. Przykładem tego jest udział wybranych uczniów miejscowego liceum ogólnokształcącego w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach uniwersyteckich, które w laboratoriach uniwersyteckich z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu badawczego prowadzą dla nich pracownicy uczelni. Filia KUL w Stalowej Woli to nie tylko nauki o zdrowiu.

 

Studiować tu można także administrację oraz bezpieczeństwo narodowe. Planowane są też nowe kierunki.

 

Ponadto można tu uzupełnić wzbogacić swoje kompetencje i zwiększyć szanse na rynku pracy przez odbycie studiów podyplomowych.
Obecnie oferowane są

  •  Master of Business Administration
  •  Zarządzanie infrastrukturą wiejską i modernizacja rolnictwa.

 

Jak się rekrutować?

Szczegółowy opis wszystkich kierunków dostępnych na KUL znajdziesz na stronie kandydat.kul.pl

 

Rejestracja na studia odbywa się tylko za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego e-Rekrut:
https://rekrut.kul.lublin.pl

 

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Biuro Rekrutacji
rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (studia w języku angielskim oraz cudzoziemcy)
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku:
+48 81 445 41 37 (w języku polskim)
+48 81 445 42 16 (w języku angielskim)
+48 81 445 42 62 (w języku rosyjskim i ukraińskim

 

 

Autor: Alan Szarek
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2022, godz. 12:39 - Alan Szarek