Stypendia dla studentów (po ukonczonym 6 semestrze studiów), absolwentów uczelni akademickich oraz pracowników naukowych

 

Zarys podstawowych informacji

KAAD, wiodąca w skali światowej katolicka organizacja stypendialna z siedzibą w Bonn (Niemcy), przyznaje od ponad 50 lat stypendia na pobyty naukowe w Niemczech studentom oraz pracownikom naukowym akademickich szkół wyższych, a także innym grupom osób (swieccy). Grupa 8000 alumnów w 120 krajach tworzy partnerską sieć wzajemnych kontaktów, pomocną w ubieganiu się o stypendia.

W ramach programu stypendialnego dla Europy środkowo-Wschodniej (Osteuropa-Programm) przyznawane są dwa razy rocznie (marzec/wrzesień) stypendia studyjno-badawcze. Zainteresowani kandydaci sami wybierają docelowe niemieckie szkoły wyższe, instytuty naukowe, archiva, kliniki lub inne instytucje jako miejsca swego planowanego pobytu.

Nie obowiazują ograniczenia odnośnie do proponowanego kierunku badań, studiów czy specjalizacji podyplomowej, z wyjatkiem ksztalcenia osöb duchownych/ksiezy, czlonkow zakonöw oraz studiow doktoranckich osöb swieckich w zakresie teologii.

***

Celem ubiegania sie o stypendium przedłożone powinny zostac m.innymi następujące dokumenty:

  1. Formularze stypendialne
  2. Projekt badawczy/studyjny wzgl. prezentacja celów specjalizacji /doktoratu
  3. 2 opinie profesorów polskich
  4. Poświadczenie opieki naukowej wystawione przez niemieckiego naukowca lub odpowiednie pismo instytucji zapraszającej
  5. Kościelna opinia polecająca
  6. Zaświadczenie o wystarczającej znajomości języka niemieckiego

 

Okres trwania stypendium: 2-36 miesiecy

Wysokość stypendium: 750 – 2000 Euro miesiecznie

Koszty przejazdu do Niemiec i z powrotem oraz ewentualne koszty ubezpieczenia zdrowotnego przejmuje KAAD

W jaki sposób uzyskać formularze stypendialne oraz bardziej szczegółowe informacje?

 

Komplet formularzy oraz dalsze informacje uzyskacie Państwo zwracając się na adres mailowy Radwanski@kaad.delub pocztowy: KAAD, Hausdorffstrasse 151 D-53129 Bonn Tel.: +49228 9175833, Fax: +49 228 9175858.

Ogölna informacja o warunkach przyznania stypendiöw znajduje sie takze pod nastepujacym adresem internetowym: http://kaadbonn.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Kompletne wnioski prosimy przesylac do KAAD ( Bonn), zas ich Fotokopie składać na ręce przedstawicieli KAAD w Polsce do polowy stycznia wzgl. konca czerwca. Po zapadnięciu decyzji Komisji Stypendialnej w Bonn powiadamiamy zainteresowanych o wynikach niezwłocznie; w razie decyzji pozytywnej rozpoczęcie pobytu w Niemczech jest możliwe od zaraz.

Na kierowana do KAAD korespondencje odpowiadamy szybko, z reguly tego samego dnia (poczta elektroniczna).