Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 Seminarium doktorskie

seminarium_400

Uczestnicy Seminarium prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (od 2009):


mgr Alla Bohdan, dr Marcin Czarnacki, mgr Antoni Chrzonstowski, mgr Elżbieta Buczek, mgr Aneta Fiuk, mgr Jolanta Sprysak (otwarty przewód doktorski), mgr Mariusz Jęczmyk, dr Bartosz Jóźwik, dr hab. Paweł Kawalec, mgr Agnieszka Kociuba, mgr Ilona Kołodziejska, mgr Dorota Marzec (otwarty przewód doktorski), dr Dorota Mikulska, dr Józef Osoba,  mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva (otwarty przewód doktorski), dr Piotr Rubaj, dr Katarzyna Sołkowicz, mgr Anna Surma-Syta, mgr Agata Wancio, mgr Elżbieta Ważna, mgr Anna Wójcik

Uczestnicy Seminarium doktorskiego (2006-2009):

mgr Alla Bohdan, mgr Andrzej Borowski, mgr Monika Brodawka, mgr Marcin Czarnacki (otwarty przewód), mgr Antoni Chrzonstowski, mgr Elżbieta Buczek, mgr Aneta Fiuk, mgr Andrzej Frączek, mgr Paweł Haładyj, mgr Jolanta Sprysak (otwarty przewód), dr Bartosz Jóźwik, dr hab. Paweł Kawalec, mgr Agnieszka Kociuba, mgr Dorota Marzec (otwarty przewód), dr Dorota Mikulska, dr Józef Osoba, mgr Rafał Paprocki (otwarty przewód), mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva (otwarty przewód), mgr Piotr Rubaj (otwarty przewód), mgr Anna Surma-Syta, mgr Agata Wancio, mgr Elżbieta Ważna, mgr Eliza Wilczyńska, mgr Agnieszka Żydek

Terminy Seminarium doktorskiego w roku akademickim 2008/2009

Lp.

Data

Godzina

Sala

Osoby prezentujące

1.

27.09.08

10.00

C-436

mgr Dorota Marzec

2.

25.10.08

10.00

C-436

mgr Antoni Chrzonstowski/mgr Ałła Bohdan

3.

15.11.08

10.00

C-436

mgr Anna Surma-Syta/mgr Marcin Marczak

4.

13.12.08

10.00

C-436

dr Józef Osoba

5.

17.01.09

10.00

C-436

mgr Jolanta Sprysak

6.

21.02.09

10.00

C-436

mgr Marcin Czarnacki/ mgr Antoni Chrzonstowski

7.

21.03.09

10.00

C-436

dr Katarzyna Sołkowicz/mgr Elżbieta Ważna/mgr Paweł Haładyj/

mgr Agnieszka Kociuba

8.

25.04.09

10.00

C-436

mgr Agata Wancio/dr Dorota Mikulska

9.

9.05.09

10.00

C-436

mgr Mariusz Jęczmyk

10.

6.06.09

10.00

C-436

mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva/mgr Jolanta Sprysak

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeprowadzone doktoraty:

1. Paweł Marzec (obrona w 2002 roku), tytuł rozprawy: ADAPTACJA KONCEPCJI PROMOCJI ORGANIZACJI NON-PROFIT DO DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE.

Promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL

Recenzenci:
1) prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
2) prof. dr hab. Marek Prymon z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu

2. Józef Bogusław Osoba (obrona w 2004 roku), tytuł rozprawy: KONKURENCYJNOŚĆ I STRUKTURA GOSPODARKI REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

Promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL
Recenzenci:
1) dr hab. Tomasz Gruszeczki, prof. KUL dyrektor Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2) dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ

3. Stanisław Miedziak (obrona w 2006 roku), tytuł rozprawy: CYKLE KONIUNKTURALNE NA ŚWIATOWYM RYNKU CUKRU W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

Promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL

Recenzenci:
1) prof. dr hab. Maciej Bałtowski, Dyrektor Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
2) prof. dr hab. Zygmunt Smoleński, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

 

4. Piotr Rubaj (obrona w 2010 roku), tytuł rozprawy: ZMIANY MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI SZWECJI W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU W ASPEKCIE EWOLUCJI SZWEDZKIEGO MODELU "PAŃSTWA DOBROBYTU”

Promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL

Recenzenci:

1) Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
2) Prof. dr hab. Paweł Bożyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktorat został obroniony na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału nastąpiło 7 czerwca 2010 roku.

 

5. Marcin Czarnacki (obrona w 2012 r.) - MOCARSTWO REGIONALNE W PROCESIE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BRAZYLII W PROCESIE TWORZENIA STREFY WOLNEGO HANDLU AMERYK (FREE TRADE AREA OF THE AMERICAS)

Doktorat został obroniony w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz zatwierdzenie przez Radę nastąpiło 4 stycznia 2012 r.
Promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL
Recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Liberska, INE PAN
dr hab. Kazimierz Starzyk, prof. SGH

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 17:43 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva