Aktualności / Multimedia

Uroczystość nadania Studiu Telewizyjnemu imienia prof. Leona Dyczewskiego OFMConv.

Od 22 marca 2022 studio telewizyjne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym KUL nosi imię prof. Leona Dyczewskiego OFM Conv.

Kierunek studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powstał dzięki staraniom Ojca Profesora. Wypracował on całościowy model tego kierunku korzystając z najnowszych doświadczeń międzynarodowych, w którym przygotowanie praktyczne łączy się z odpowiednią podbudową teoretyczną i aksjologiczną. Wychował wielu doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów, specjalistów od komunikacji społecznej, dziennikarzy.