22 listopada 2019 roku w Instytucie Biotechnologii odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej. Organizatorem konferencji była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W Konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 31 różnych jednostek naukowych.
 wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm, kancelarii adwokackich oraz służb mundurowych.

   Konferencję otworzyły wykłady plenarne gości honorowych w składzie:

  1. prof. Daniel Boduszek (University of Huddersfield, UK) pt. Diagnozowanie i częstotliwość występowania psychopatii wśród różnych grup społecznych.
  2. dr hab. inż. Renata Włodarczyk (biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie); tytuł wystąpienia: Problematyka śladów biologicznych w świetle wybranego przypadku z praktyki kryminalistycznej
  3. dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); tytuł wystąpienia: Badania DNA jako wzorzec dla tradycyjnych metod identyfikacji kryminalistyczne.

   Komitet naukowy czuwał nad wartością i poprawnością naukową i prowadzonych sesji, w skład komitetu wchodzili:

• prof. Daniel Boduszek, University of Huddersfield, UK;
• prof. dr hab. Brunon Hołyst, Katedra Prawa Karnego, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii, Wydział Prawa
i Administracji, Uczelnia Łazarskiego;
• dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
• dr hab. inż. Renata Włodarczyk, Sąd Okręgowy w Szczecinie;
• dr Artur Banach, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk
o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
• dr n. med. Łukasz Pilarz, Instytut nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
• dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
• dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wy-dział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• dr Leszek Stępka, Zakład Kryminalistyki, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
• dr Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

 

   Po wystąpieniu gości honorowych, prowadzono dwie sesje wystąpień ustnych, oraz jedną sesję posterową.

 

   Członkowie koła naukowego, zaangażowani byli w przygotowanie sal, dostępnych do użytku gości. Prowadzili konferencję wspólnie z pracownikami Fundacji TYGIEL. Sprawowali pieczę nad sprawami technicznymi w trakcie sesji.

   Zdjęcia można obejrzeć na stronie: http://www.krimed.pl/ lub https://www.facebook.com/krimed/

Autor: Mateusz Kwaśnik
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 15:43 - Mateusz Kwaśnik