Koordynator Kolegium Romanistyki, Hispanistyki i Italianistyki

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

Dyżur administracyjny: środa 12.30-13.30, biuro 345

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

 

Koordynator kierunków Filologia romańska I i II stopnia

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

Dyżur administracyjny: środa 12.30-13.30, biuro 345

 

Koordynator kierunku Hispanistyka

dr Tomasz Niestorowicz

Dyżur administracyjny: środa 14.00-15.00, biuro 358

 

Koordynator kierunku Italianistyka

dr hab. Anna Kucharska

Dyżur administracyjny: poniedziałek 14.50-15.50, biuro 347

 

Rada programowa

 

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL - przewodnicząca Rady

dr hab. Janusz Bień
dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr hab. Anna Kucharska

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

dr Piotr Wasilewski

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022, godz. 15:31 - Edyta Kociubińska