Kolejne warsztaty o tematyce podatkowo – skarbowej dedykowane studentom Filii KUL, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie a Filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Przypominamy, że Studenci uczestniczący w cyklu warsztatów otrzymają zaświadczenie uczestnictwa wystawione przez Izbę Administracji Skarbowej.
Termin następnych warsztatów: 10 marca, godzina 9.00. Zapraszamy wszystkich Studentów naszej Filii.

 

Autor: Alan Szarek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023, godz. 10:27 - Alan Szarek