19 stycznia odbyły się  pierwsze warsztaty z tematyki  skarbowo-celnej dla studentów Filii KUL.

   Przeprowadzono je dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie a Filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

   Pierwsze warsztaty przeprowadził Pan Rafał Konieczkowski Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.

  Kolejne warsztaty odbędą się 31 stycznia, dedykowane są wszystkim studentom Filii.

  
Studenci uczestniczący w cyklu warsztatów otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wystawione przez Izbę Administracji Skarbowej.

 
 

konieczkowski_compressed

 

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz informacji i edukacji w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, Strony zawierają niniejsze porozumienie, wyrażając wolę współpracy dla realizacji istotnych celów we wskazanych obszarach. Główną ideą wspólnego działania jest łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej, wynikającej z zadań realizowanych przez IAS Rzeszów, z procesem dydaktycznym, realizowanym przez Uniwersytet”.

Autor: Alan Szarek
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023, godz. 16:05 - Alan Szarek