Badania nad koncepcją semiotyki społecznej w ujęciu Koła Semiotycznego Sydney kontynuuję na Uniwersytecie Technologicznym Sydney (http://www.uts.edu.au/), w ramach Centrum Studiów Kulturowych, znajdującym się na Wydziale Sztuk Pięknych i Nauk Społecznych.

 

Centrum Studiów Kulturowych specjalizuje się w zakresie tematyki badawczej związanej z kulturowymi i społecznymi przemianami jednostek, grup i społeczeństw, w tym opracowywaniem innowacyjnych metod badawczych w obszarze kultury, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z komunikacją oraz technologią, w ramach takich obszarów jak:

-technologia ciała

-technologia komunikacji

-technologie transkulturowe

Skupia badaczy z wielu dyscyplin, głównie studiów kulturowych, architektury, designu, inżynierii, technologii informacyjnych czy też biznesu. Centrum jest ośrodkiem działającym bardzo aktywnie nie tylko "na zewnątrz", prowadząc liczne, często międzynarodowe, projekty badawcze, ale również "do wewnątrz", organizując cotygodniowe warsztaty, sympozja oraz liczne konferencje i spotkania z zagranicznymi prelegentami. Warto wspomnieć chociażby o środowym lunchu, podczas którego wybrani uczeni prezentują obecnie prowadzone przez siebie badania czy też Three Minute Thesis Final, tj. spotkaniu, podczas którego (jak sama nazwa wskazuje) w ciągu trzech minut należy opowiedzieć o swojej rozprawie doktorskiej lub projekcie badawczym. Opiekunem mojego stażu na UTS jest Profesor Anne Cranny-Francis, Dyrektor Centrum Studiów Kulturowych, której zainteresowania badawcze skupiają się między innymi wokół nowych technologii (w szczególności opartych na dotyku), feminizmie, Gender Studies, mediach oraz studiach kulturowych.

                                    

                                                                                          Anna Niewiadomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fot. Anna Niewiadomy

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012, godz. 15:07 - Tomasz Peciakowski