Kolejnym etapem w projekcie ,,Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej" są wizyty studyjne. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się studentów z praktyczną stroną funkcjonowania podmiotów społecznych i przedsiębiorczością społeczną.

 

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 3 wizytach studyjnych (trzydniowych). Studenci mają zapewniony dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie, zostaną również objęci ubezpieczeniem.

 

Z przedsiębiorstwem podpisane zostanie porozumienie współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem a KUL oraz wyznaczony zostanie opiekun wizyty studyjnej.

Na zakończenie, każdy student otrzyma potwierdzenie odbycia wizyty.

 

Harmonogram wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie BLUES HOSTEL gr.1

Harmonogram wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie BLUES HOSTEL gr.2

Harmonogram wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie BLUES HOSTEL gr.3

 

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Domek" gr.1

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Domek" gr. 2

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Domek" gr. 3

 

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Kto rano wstaje" gr. 1

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Kto rano wstaje" gr. 2

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ,,Kto rano wstaje" gr. 3

 

 

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Kto rano wstaje gr. 1 w roku 2018

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Kto rano wstaje gr. 2 w roku 2018

Harmonogram wizyty studyjnej w Spółdzielni Kto rano wstaje gr. 3 w roku 2018

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, godz. 15:12 - Edyta Kołtun