Serdecznie zapraszamy doktorantów, pracowników IFR KUL do złożenia aplikacji na udział w wizytach studyjnych w Paris-8 i L'UHA. Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br. Zasady rekrutacji określa Regulamin wyboru osób - staże, wizyty studyjne [patrz: Rekrutacja].

Niezbędne dokumenty: opinia Dyrektora IFR KUL (dowolna forma), formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1c do Regulaminu rekrutacji do Projektu), ankieta, oświadczenie [patrz: Rekrutacja], CV (wzór UE).

Po złożeniu i weryfikacji pod względem formalnym ww. dokumentów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod: neofilologie@kul.pl

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2015, godz. 16:27 - Urszula Czyżewska