Prof. zw. dr hab. Antoni Kość SVD

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

w latach 1999-2011

 

ks.prof._Antoni_Kosc.jpg

Życiorys

12.05.1949 - Urodzony w Rokietnicy k. Jarosławia.

01.06.1967 - Matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, Polska.

20.05.1974 - Magister teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Polska.

23.06.1974 - Święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie.

1974-1976 - Studium języka japońskiego w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio, Japonia.

1976-1978 - Studia prawnicze w Sophia University w Tokio, Japonia.

1978-1982 - Studia prawnicze w Uniwersytecie Freiburg i.Br., Republika Federalna Niemiec.

29.06.1982 - Doctor iuris utriusque na podstawie rozprawy doktorskiej Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens (Freiburg 1982, ss. VIII + 266) na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Freiburg i.Br., Republika Federalna Niemiec.

1982-1983 - Studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University, USA.

1983-1988 - Praca na stanowisku Professor of Laws w Nanzan University w Nagoya, Japonia.

1988-1989 - Studium prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie, Włochy.

1989-1990 - Kurs języka koreańskiego w Yonsei University w Seoulu, Republika Korei.

1991-1993 - Praca na stanowisku Professor of Laws w Seoul National University i w Sogang University w Seoulu, Republika Korei.

01.10.1994 – Praca na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Polska.

01.10.1996 - Praca na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

18.06.1998 – Habilitacja w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: filozofia prawa) na podstawie rozprawy Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin (Recht und konfuzianische Ethik in der Geschichte des chinesischen Rechtsdenkens), Lublin 1998, ss. 247, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

01.01.1999 - Kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

01.02.2000 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2000-2004 - Prodziekan (II) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

22.03.2002 - Tytuł naukowy profesora nauk prawnych na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (Philosophical Foundations of Japanese Law in Historic Approach), RW KUL, Lublin 2001, ss. 205.

15.02.2004 - Stanowisko profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2004-2008 - Prodziekan (I) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2005-2008 - Dyrektor Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

01.10.2008 - Mianowanie: profesor zwyczajny na czas nieokreślony.

17.11.2009 - Kandydat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na członka-korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

07.12.2011 - Zmarł w Lublinie. (Relacja z uroczystości pogrzebowych, 13 grudnia 2011 r.) 

 

 

Pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD dedykowano książkę: Korea w oczach Polaków. Państwo - Społeczeństwo - Kultura, pod redakcją Józefa Włodarskiego, Kamila Zeidlera i Marcelego Burdelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 560.

 

Pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD poświęcone zostały XXX Dni Praw Człowieka nt. Prawa zmarłych?, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka kierowaną przez prof. Krzysztofa Motykę, Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, dn. 11-12 grudnia 2012 roku.

 

Pamięci Księdza Profesora poświęcono Księgę: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, pod redakcją Antoniego Dębińskiego, Piotra Stanisza, Tomasza Barankiewicza, Jadwigi Potrzeszcz, Wojciecha Sz. Staszewskiego, Anny Szarek-Zwijacz i Moniki Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 1448.

Zajęcia dydaktyczne

 • Teoria i filozofia prawa – wykład
 • Filozofia prawa - wykład
 • Wprowadzenie do prawa japońskiego – wykład fakultatywny
 • Historia myśli prawnej kultury chińskiej – wykład fakultatywny
 • Filozoficzne podstawy prawa chińskiego – wykład monograficzny dla doktorantów
 • Teoria i filozofia prawa – seminarium magisterskie
 • Filozofia prawa – seminarium doktoranckie
 • Doktryny polityczno-prawne - wykład

 

Wykaz publikacji

I. Monografie

 1. Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens, Freiburg 1982, ss. VIII + 266.
 2. Porando ni okeru ho to dotoku (Contemporary Law and Morality in Poland), The University of Nagoya Press 1986, ss. X + 262.
 3. Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, ss. 219.
 4. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998, ss. 247.
 5. Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (Philosophical Foundations of Japanese Law in Historic Approach), RW KUL, Lublin 2001, ss. 205.
 6. Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa, Studia i Materiały Fundacji Naukowej im. Pawła Włodkowica (1), Lublin 2003, ss. 32.
 7. 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, ss. 56.

 

II. Podręczniki akademickie

 1. Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998, ss. 269.
 2. Podstawy filozofii prawa, wyd. 2. poszerzone, Lublin 2001, ss. 311.
 3. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 4. Podstawy filozofii prawa, wyd. 3, Lublin 2005, ss. 259.
 5. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2. zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

III. Redakcja naukowa

 1. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 2. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2. zmienione, Lublin 2007, ss. 288.
 3. (wspólnie z Andrzejem Pietrzakiem, Henrykiem Zimoniem) 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, ss. 272.

IV. Artykuły i studia

 

 1. Gendai Porando ni okeru seikyo bunri to kokka oyobi kyokai no kyodo katsudo (Trennung und Zusammenarbeit von Staat und Kirche in Polen der Gegenwart), „Nanzan Law Review” 1984, Vol. 8, No. 1, s. 23-34.
 2. Shakai shugi hoseika ni okeru ho oyobi dotoku to shakaiteki kyodo seikatsu no gensoku (Recht, Sittlichkeit und Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens), Ho no riron (4) Seibundo (1984), s. 123-174.
 3. Porando keiho no genri – hotetsugakuteki kosatsu (Prinzipien des polnischen Strafrechts – eine rechtsphilosophische Betrachtung), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8 No. 2, s. 53-65.
 4. Historische Modelle der Verhältnisbestimmung von Recht und Sittlichkeit (Thomas von Aquin, Pufendorf, Thomasius, Kant), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8, No. 3, s. 31-69.
 5. Recht und Sittlichkeit in der juristischen und moraltheologischen Diskussion der neueren Zeit (Gierke, Jellinek, Neuscholastik), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8, No. 4, s. 1-36.
 6. Gendai Doitsu Hogaku ni okeru shizenho mondai (Das Naturrechtsproblem in der heutigen deutschen Jurisprudenz), „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 1, s. 209-220.
 7. Rinri kihan no hoteki seikaku (Rechtscharakter der ethischen Normen), „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 2, s. 49-65.
 8. Justice and Moral Norms, “Nanzan Law Review” 1985, Vol. 9, No. 3, s. 1-21.
 9. Recht und Sittlichkeit in der Rechtstheorie H. L. A. Harts, „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 4, s. 1-24.
 10. Schuld und Strafe in juristischer und ethischer Sicht, „Nanzan Law Review“ 1986, Vol. 10, No. 1, s. 1-36.
 11. Yoroppa jinken joykau ni okeru shinkyo no jiyu – sono riron to jissen (Das Grundrecht auf Religionsfreiheit in der Europäischen Menschenrechtskonvention – Theorie und Praxis), Ho no riron (7) Seibundo (1986), s. 81-109.
 12. Gendai Porando ni okeru ho to dotoku  (Recht und Sittlichkeit in Polen der Gegenwart), Soren-too gakkai nenpo, XIV (1986), s. 53-58.
 13. Recht – Staat – Religion bei Thomas von Aquin, „Nanzan Law Review“ 1986, Vol. 10, No. 4, s. 176-198.
 14. Seimei oyobi kenko no hosho – sono ho to dotoku (Schutz des Lebens und Gesundheit als juristische und ethische Aufgabe), „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 1, s. 1-32.
 15. Recht – Staat – Religion bei Thomas Hobbes, „Naznan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 2, s. 1-43.
 16. Der Schutz des Lebens als juristische und ethische Aufgabe, „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 3, s. 71-99.
 17. Thomas Aquinas ni okeru ho to dotoku (Recht und Sittlichkeit bei Thomas von Aquin), „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 4, s. 1-21.
 18. Ho to dotoku – shizenhoron jo kara no ichi kosatsu (Recht und Sittlichkeit – eine naturrechtstheoretische Betrachtung), Shizenho – hansei to tenbo, Sobunsha 1987, s. 228-245.
 19. Gendai Porando ni okeru seimei oyobi kenko no hosho (Schutz des Lebens und der Gesundheit im polnischen Recht), NILA, Vol. 2 (1987), s. 49-65.
 20. Recht – Staat – Religion bei Kant, „Nanzan Law Review“ 1988, Vol. 12, No. 3, s. 1-24.
 21. Recht – Staat – Religion bei Fichte, „Nanzan Law Review“ 1988, Vol. 12, No. 4 , s. 1-26.
 22. Korea w dobie przemian (1). Historia, „Nurt SVD” XXVIII (1994), Nr 3 (66), s. 43-55.
 23. Korea w dobie przemian (2). Ustrój polityczny Republiki Korei (teoria i praktyka), „Nurt SVD” XXVIII (1994), Nr 4 (67), s. 29-43.
 24. Korea w dobie przemian (3), Północ - Południe, „Nurt SVD”, XXIX(1995), Nr 3 (70), s. 61-71.
 25. Wczesne źródła prawa i powstanie pierwszych zasad prawa chińskiego, w: Antoni Dębiński, Grzegorz Górski (red.), Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, RW KUL, Lublin 1998, s. 235-251.
 26. Ontologiczno-antropologiczne uwarunkowania prawa w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, w: Gabriel Witaszek (red.), Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II Fides et ratio, RW KUL, Lublin 1999, s. 61-70.
 27. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII, s. 107-116.
 28. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej filozofii prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1, s. 55-66.
 29. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa, w: Antoni Dębiński (red.), Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, RW KUL, Lublin 1999, s. 165-171.
 30. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, w: Ryszard Kamiński, Stanisław Józef Koza, Leszek Skorupa, Kazimierz Święs (red.), W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Dr. Hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, Kielce 1999, s. 255-262.
 31. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej niemieckiej filozofii prawa, w: Leszek Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie, Lublin 1999, s. 283-292.
 32. Rozwój prawa chińskiego w latach 1368-1911, „Czasy Nowożytne” 1999, t. VII, s. 15-31.
 33. Inkulturacja. Akomodacja czy inkulturacja na przykładzie Japonii, w: Bogdan Wujek, Eugeniusz Śliwka (red.), Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie, Pieniężno 1999, s. 98-110.
 34. Codifications in the Far East in the 19 Century and the Evolution of Law in Europe, in: Grzegorz Górski (ed.), Evolution of the Judicial Law in XIXth  Century, Lublin 2000, p. 179-194.
 35. Porządek prawny jako społeczny porządek norm, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 1, s. 41-52.
 36. Pojęcie „natury rzeczy” we współczesnej filozofii prawa, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 2-3, s. 35-42.
 37. Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949), „Czasy Nowożytne” 2000, t. IX (X), s. 127-135.
 38. Starożytne kodyfikacje prawa chińskiego a współczesna kultura prawna, w: Antoni Dębiński (red.), Starożytne kodyfikacje prawa, RW KUL, Lublin 2000, s. 75-116.
 39. Rodzaj schizofrenii?, w: Maria Szyszkowska (red.), Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, Warszawa 2001, s. 134-143.
 40. Relacja prawa, państwa i religii w ogólnej teorii państwa, w: Antoni Dębiński, Wiesław Bar, Piotr Stanisz (red.), Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, RW KUL, Lublin 2001, s. 89-106.
 41. Relacja prawa, państwa i religii u Tomasza z Akwinu, w: Eugeniusz Śliwka (red.), Stałem się sługą Ewangelii, Pieniężno 2001, s. 143-156.
 42. Męczennicy Dalekiego Wschodu, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2 (53-54), s. 202-210.
 43. Relacja prawa i moralności we współczesnej filozofii prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1, s. 25-36.
 44. The Binding Force of Law in the Light of the Contemporary Philosophy of Law, “Review of Comparative Law” 2002, Vol. VII, p. 67-78.
 45. Relacja prawa do polityki w demokratycznym państwie prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2002, t. XII, z. 1, s. 5-17.
 46. Relacja prawa, państwa i religii u Hansa Kelsena, w: Antoni Dębiński (red.), Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 517-535.
 47. Relacja tradycyjnego prawa chińskiego do etyki konfucjańskiej, w: Zygmunt Tobor (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002, s. 221-235.
 48. Państwo a religia w prawodawstwie japońskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. 5, s. 3-29.
 49. Typ i indywidualność w praktyce prawnej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2003, t. XIII, z. 1, s. 5-16.
 50. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa w Polsce i Europie, w: Jerzy Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003, s. 199-206.
 51. Relacja prawa, państwa i religii w ogólnej filozofii prawa, w: Henryk Cioch (red.), Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003, s. 605-628.
 52. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, w: Iwona Bogucka, Zygmunt Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Katowice 2003, s. 135-147.
 53. Prawo a moralność w społeczeństwie otwartym, w: Tomasz Barankiewicz, Rafał Biskup (red.), Etyka w działalności gospodarczej: Fikcja czy sukces?, Radom 2003, s. 83-88.
 54. Filozoficzne podstawy prawa koreańskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. XIV, z. 1, s. 5-28.
 55. Współczesne rozumienie prawa naturalnego, w: Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004, s. 151-161.
 56. (wspólnie z Mirosławem Sitarzem) Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 23-31.
 57. (wspólnie z Mirosławem Sitarzem) Scientific work of Prof. Józef Krukowski, w: Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 23-40.
 58. Laudacja wygłoszona na cześć ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Mirosław Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Lublin 2004, s. 61-68.
 59. Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 4 (49), s. 7-14.
 60. Filozoficzne podstawy państwa koreańskiego w perspektywie historycznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 1, s. 7-25.
 61. Relacja państwa i religii w prawie japońskim, "Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Biuletyn Informacyjny" 10 (2005), s. 82-102.
 62. Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego, w: Leszek Leszczyński, Edward Skrętowicz, Zbigniew Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 757-762.
 63. Zasady relacji prawa do polityki, w: Artur Mezglewski, Piotr Stanisz, Marta Ordon (red.), Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 11-25.
 64. Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 115-123.
 65. Relacja prawa i moralności w społeczeństwie otwartym, w: Antoni Dębiński, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Krzysztof Wiak (red.), Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 557-564.
 66. Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego, w: Antoni Dębiński, Stanisław Wrzosek, Katarzyna Maćkowska, Małgorzata Kruszewska-Gagoś (red.), Historia magistra vitae, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 237-243.
 67. Antoni Szymański (1881-1942), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 199-205.
 68. Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 205-215.
 69. Historia Domu Słowa Bożego w Lublinie, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 9-46.
 70. 50 Years of the Mission House of the Socjety of the Divine Word in Lublin (1958-2008), w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 47-83.
 71. Recenzja na okoliczność nadania doktoratu honoris causa KUL Jego Eminencji Tarcisio Kardynałowi Bertone SDB, Sekretarzowi Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego, w: Tarcisio Kardynał Bertone, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 11-17.
 72. Recensione in occasione del conferimento del titolo di dottore honoris causa dell'Universita Cattolica di Lublino di Giovanni Paolo II a Sua Eminenza Cardinale Tarcisio Bertone SDB, Segretario di Stato di Sua Santita Benedetto XVI, Camerlengo della Santa Chiesa Romana, w: Tarcisio Kardynał Bertone, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 54-60. 
 73. Inkulturacja Ewangelii w Japonii, w: Józef Włodarski, Kamil Zeidler (red.), Japonia w oczach Polaków, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 177-191.
 74. Rodzaj schizofrenii?, w: Maria Szyszkowska (red.), Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polce, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 134-143.
 75. Relacja prawa, państwa i religii w kulturze japońskiej, w: Jolanta Młodawska (red.), Japonia XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2010, s. 9-25.
 76. Recepcja prawa europejskiego w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949), w: Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski (red.), Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 515-523.
 77. Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej, "Teka Komisji Prawniczej - Oddział PAN w Lublinie" 2010, t. 3, s. 82-94.
 78. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) W poszukiwaniu trzeciej drogi Arthura F. Utza na obszarze gospodarki, w: Jerzy Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 459-475.
 79. Chrześcijaństwo a kultura japońska, "Studia Nauk Teologicznych PAN", 2010, t. 5, s. 153-172.
 80. Chrześcijaństwo a kultura koreańska, "Studia Nauk Teologicznych PAN" 2010, t. 5, s. 133-152.
 81. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Relacja prawa pozytywnego do prawa naturalnego w myśli Viktora Cathreina, w: Wacław Depo, Marian Leszczyński, Tadeusz Guz, Paweł Marzec (red.), Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 425-435.
 82. Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej, w: Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Berier, K.rzysztof Szczucki (red.), Prawo naturalne - natura prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 153-163.
 83. Filozofia prawa jako nauka, w: Paweł Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, "Prawo CCCXII, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 3337", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 241-249.
 84. Prawo, państwo i religia w Japonii, "Teka Komisji Prawniczej PAN Odział w Lublinie" 2011, t. 4, s. 58-73.
 85. Filozoficzne podstawy państwa koreańskiego w perspektywie historycznej (przedruk z: "Roczniki Nauk Prawnych", t. XV, 2005, nr 1), w: Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Państwo - Społeczeństwo - Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 23-38.
 86. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 3, Wydawnictwo KUL, (w druku).

V. Hasła encyklopedyczne

 1. Klauzula, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 80-81.
 2. Klauzula sumienia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 83-84.
 3. Korea (I. Religie niechrześcijańskie, II. Chrześcijaństwo, III. Teologia), w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 839-843.
 4. Konfucjanizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 785-789.
 5. Radbruch Gustaw, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 608-610.
 6. Ryffel Hans, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 860-861.
 7. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria teistyczna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 8-10.
 8. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria prawnonaturalna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 10-11.
 9. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria patriarchalna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 11.
 10. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria patrymonialna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 12.
 11. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria umowy społecznej, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 12-14.
 12. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria podboju, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 14.
 13. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria procesu rozwarstwienia klasowego, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 14-15.
 14. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teorie socjologiczne, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 15-16.
 15. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa: Teoria psychologiczna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 16.
 16. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Geneza państwa w doktrynie prawa międzynarodowego, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 16-17.

 

VI. Recenzje

 

 1. Maria Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, (podręczniki prawnicze), Warszawa: C. H. Beck/PWN 1993, ss. XIV + 153, „Roczniki Filozoficzne” (Filozofia moralności, Filozofia religii) 1994, t. XLII, z. 2, s. 168-174.
 2. Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007,Wydawnictwo KUL, s. 238, „Państwo i Prawo” 2008, nr 4, s. 129-131.
 3. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanowa, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa: Lexis Nexis 2010, s. 231, "Roczniki Nauk Prawnych" 2011, nr 1, 299-301.
 4. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Sztuka prawa. Recenzja książki Javiera Hervady, Prawo naturalne. Wprowadzenie, "Forum Prawnicze" 2011, nr 4-5 (6-7), s. 120-123.

VII. Publikacje popularnonaukowe

 1. Nasza pani z Tsuwano, „Tygodnik Powszechny" 1977, nr 26, s. 2.
 2. Shintoizm na co dzień, „Tygodnik Powszechny" 1977, nr 35, s. 6.
 3. Kościół z japońskim obliczem, „Misjonarz" 1984, nr 6, s. 3-4.
 4. Wróciłem do Japonii, „Misjonarz" 1984, nr 2, s. 30-31.
 5. Znowu upłynął rok, „Misjonarz" 1985, nr 3, s. 31.
 6. Dlaczego zostałem misjonarzem, „Misjonarz" 1986, nr 3, s. 11.
 7. Pomyślny rok, „Misjonarz" 1986, nr 2, s. 29-30.
 8. Nowe religie w Japonii, „Misjonarz", 1987, nr 6, s. 14-15.
 9. Wśród niechrześcijan, „Misjonarz" 1987, nr 3, s. 10, 14-15.
 10. Dobra okazja, „Misjonarz" 1988, nr 3, s.29.
 11. Cho e kohyang (My Home Town), "World Tour" 1991, nr 12, s. 46-47.
 12. Między Chinami a USA (1), „Przegląd Katolicki" 1994, nr 4 (423), s. 5.
 13. Między Chinami a USA (2), „Przegląd Katolicki" 1994, nr 5 (424), s. 9.
 14. Kościół katolicki w Japonii w dobie przemian. Z doświadczeń własnych misjonarza, „Nurt SVD" XXVIII (1994), nr 2 (65), s. 31-44.
 15. Czy ten kwiat rozkwitnie? Kościół w Japonii, „Przegląd Katolicki" 1994, nr 17 (436), s. 6.
 16. Dialog odważny, ale roztropny. Kościół w Japonii, „Przegląd Katolicki" 1994, nr 18 (437), s. 6.
 17. Uniwersytet Nanzan, „Tygodnik Powszechny" 1994, nr 46, s. 15.
 18. Sesja misjologiczna z okazji 700-lecia spotkania europejsko-chińskiego, „Nurt SVD" XXVIII (1994), nr 4 (67), 93-101.
 19. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Tomaszowie Lubelskim, „Komunikaty " 1996, nr 11, s. 192.
 20. Wśród niechrześcijan. Misja uniwersytetu katolickiego w społeczeństwie japońskim, „Papieskie Intencje Misyjne" XVI (1997), nr 89 (140), s. 24-26.

VIII. Przekłady

 1. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Tłumaczenie z języka angielskiego: Aleksander Peczenik, Niepozytywistyczna koncepcja prawa, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 1, s. 3-37.
 2. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arthur F. Utz, Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze niepozytywistycznych teorii prawa, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 1, s. 63-77.
 3. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arthur F. Utz, Pojęcie prawa w teorii i praktyce, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 2, s. 7-15.

 

IX. Varia

 1. SVD w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 1. Tytuły profesorskie, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 87.

 2. SVD w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 2. Habilitacje, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 87.

 3. SVD w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 3. Doktoraty, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, 87-88.

 4. SVD w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 4. Licencjaty, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 88-89.

 5. SVD w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 5. Magisteria z nauk humanistycznych, w: Antoni Kość, Andrzej Pietrzak, Henryk Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 89-90.

 6. Z Jasionki do Rzeszowa, w: Jan Twardy (red.), Ksiądz Walenty Bal (1920-2002). Duszpasterz w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 282-284.

 7. Apresentacao, w: Andrzej Pietrzak, Povo de Deus segundo Leonardo Boff, Lublin 2010, s. 5-6.

X. Recenzje wydawnicze

 1. Grzegorz Górski, Ustrój polskiego państwa podziemnego 1939-1944. Studium historyczno-prawne, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, ss. 346, Lublin, 17. 12. 1999.
 2. Włodzimierz Kaczorowski, Stanisław L. Stadniczeńko (red.), "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2", Lublin 21. 04. 2004.
 3. Sylwester Kasprzak, Rodzina katolicka środowiskiem wychowania potomstwa do rozumienia małżeństwa w myśli współczesnych kanonistów (studium kanoniczno-psychologiczne), Lublin, 20. 02. 2005.
 4. Jadwiga Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 15. 04. 2005.
 5. Włodzimierz Kaczorowski, Stanisław L. Stadniczeńko (red.), "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne III", Lublin, 05. 11. 2005.
 6. Stanisław L. Stadniczeńko (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania negocjacji i mediacji, Opole 2006, ss. 233, Lublin, 27. 05. 2006.
 7. Sylwester Kasprzak, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Powstanie, historia, urząd, Lublin, 01. 10. 2007.
 8. Stanisław Tymosz (red.), Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin, 06. 11. 2007.
 9. Kazimierz Ostaszewski, J. Szczot (red.), Życie i twórczość Ignacego Czumy. Materiały z konferencji naukowej z dnia 29 października 2007 roku, Lublin, 05. 04. 2008.
 10. Stanisław Tymosz, Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, Lublin 2010, ss. 194, Lublin, 25. 03. 2010.

 

XI. Oceny, opinie

 1. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Grzegorza Górskiego, prof. KUL w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 22. 09. 2002.
 2. Opinia w sprawie wniosku o utworzenie kierunku prawa na Uniwersytecie Opolskim, Lublin, 30.06. 2003.
 3. Ocena dorobku naukowego prof. dr. hab. Henryka Ciocha w związku z wszczęciem postępowania o stanowisko profesora zwyczajnego KUL, Lublin, 15. 01. 2004.
 4. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Stanisława Paździora, prof. KUL w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 16. 05. 2005.
 5. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Leszka Adamowicza w związku z wszczęciem postępowania o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 15. 06. 2005.
 6. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Stanisława Sagana, prof. UR w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 01. 09. 2005.
 7. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Krzysztofa Motyki w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin 12. 12. 2005.
 8. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Jana Łukasiewicza, prof. UR w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 05. 06. 2006.
 9. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Marcina Trzebiatowskiego w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 07. 05. 2007.
 10. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Kuć w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 07. 07. 2007.
 11. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, prof. KUL, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 04. 12. 2007.
 12. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Jacka Patyka w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 05. 01. 2008.
 13. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Stanisława Wrzoska, prof. KUL, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 31. 05. 2008.

XII. Wykłady, prelekcje

 1. Inkulturacja Ewangelii w Japonii. Inkulturacja czy akomodacja?, III Sympozjum: Dialog z religiami, Pieniężno, 20. 05. 1994.
 2. Prawo w społeczeństwie japońskim. Teoria i praktyka, Stowarzyszenie Prawników Miasta Rzeszowa, Rzeszów 30. 09. 1994.
 3. Japonia wczoraj i dziś, Koło Misyjne Studentów KUL, Lublin 25. 10. 1996.
 4. Prawo do urodzenia się w kulturze Dalekiego Wschodu, XIV Dni Praw Człowieka: Prawo do urodzenia się, KUL, Lublin, 10. 12. 1996.
 5. Relacja prawa i moralności w społeczeństwie otwartym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Rzeszów 03. 04. 1997.
 6. Japonia i Korea, których nie znamy, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki, Lublin 03. 10. 1997.
 7. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej niemieckiej filozofii prawa, XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Sekcja Polska IVR, Kazimierz Dolny, 21-23. 09. 1998.
 8. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym. Wykład z okazji 50-lecia MSD w Pieniężnie i uroczystej inauguracji roku akademickiego 1998/1999, Pieniężno, 26. 09. 1998.
 9. Ewangelizacja Japonii i Korei. Wykład w WSD O.O. Karmelitanów, Lublin, 28. 10. 1998.
 10. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa. Wykład z okazji sesji naukowej: Prawo w KUL w latach 1918-1952, Lublin, 04. 12. 1998.
 11. System prawny Japonii – teoria i praktyka. Wykład dla Lubelskiego Stowarzyszenia Prawników, Sąd Wojewódzki, Lublin, 29. 12. 1998.
 12. Ontologiczno-antropologiczne uwarunkowania prawa świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, KUL, 21. 01. 1999.
 13. Inkulturacja Ewangelii w Japonii i Korei. Wykład w KIK w Lublinie, 24. 03. 1999.
 14. Inkulturacja w kontekście japońskim. Wykład dla księży, Lublin, 17. 04. 1999.
 15. Inkulturacja w kontekście koreańskim. Wykład dla księży, Lublin, 24. 04. 1999.
 16. Jaka kara? Etyczny i prawny aspekt ustanowienia i wykonywania kary śmierci. Dyskusja panelowa, KUL, 29. 04. 1999.
 17. Inkulturacja w kontekście Japonii i Korei. Wykład dla Towarzystwa Przyjaciół Czterech Kontynentów, Warszawa, 15. 06. 1999.
 18. Codifications in the Far East in the XIXth Century and the Evolution of Law in Europe, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa, Lublin, KUL, 17-18. 06. 1999.
 19. Relacja prawa i ideologii. Szkolenie nauczycieli, Puławy, 26. 06. 1999.
 20. Prawo czy moralność – rozważania filozoficzne. Szkolenie aplikantów notarialnych, Kraków, 2. 12. 1999.
 21. Starożytne kodyfikacje chińskie a współczesna kultura prawna. Sesja naukowa: Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna, KUL, Lublin 10. 12. 1999.
 22. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym. Szkolenie nauczycieli, UMCS, Lublin, 11. 12. 1999.
 23. Relacja prawa i moralności w kulturze chińskiej, Filia UMCS, Rzeszów, 12. 01. 2000.
 24. Audycja dla Radia Wolna Europa na temat: Relacja państwa i religii, 30. 03. 2000.
 25. Prowadzenie i tłumaczenie wykładu: Prof. Dr Mark Bartchak, The Role of Laypersons in Parish Pastoral Councils and Parish Finance Councils, with Special Reference to the United States, KUL, Lublin, 30. 03. 2000.
 26. Relacja tradycyjnego prawa chińskiego do etyki konfucjańskiej, XIV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Ustroń 20-23. 09. 2000.
 27. Audycja dla Radia Watykańskiego na temat: Kościół katolicki w Korei, 19. 03. 2001.
 28. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, Klub Myśli Politycznej, Wawel, Kraków, 1. 06. 2001.
 29. Relacja państwa do religii w prawodawstwie japońskim, Sympozjum: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia, Krynica Morska, 4. 06. 2001.
 30. Bezpieczeństwo jako zadanie państwa i prawa w cywilizacji zachodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7. 12. 2001.
 31. Relacja prawa do polityki w państwie prawa, TN KUL, Lublin, 6. 03. 2002.
 32. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa w Polsce i Europie, XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kraków, 20-21. 09. 2002.
 33. Prawo a moralność w społeczeństwie otwartym, Konferencja: Etyka w działalności gospodarczej – fikcja czy sukces?, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom, 13. 03. 2003.
 34. Zasady relacji prawa do polityki, Konferencja naukowa: Polityka wyznaniowa Polski Ludowej połączona z Ogólnopolskim Zjazdem Katedr Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 26. 10. 2004.
 35. Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, Międzynarodowa Konferencja z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, 4. 11. 2004.
 36. Relacja państwa i religii w prawie japońskim, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Lublin, 23. 11. 2004.
 37. Wolność religijna w prawie japońskim, XXV Dni Praw Człowieka: Religia a prawa człowieka, KUL, 4. 12. 2007.
 38. Uniwersalność prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej (argumenty na rzecz prawa naturalnego), konferencja naukowa: Prawo naturalne - natura prawa, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Utriusqve iuris i Centrum Myśli Jana Pawła II na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 22. 04. 2010.
 39. Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Lublin, 27. 04. 2010.
 40. Relacja prawa, państwa i religii w kulturze japońskiej, Ogólnopolska konferencja naukowa: Japonia XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski, 14. 05. 2010. 
 41. Obowiązujące prawo na drodze od natury rzeczy do idei prawa, wykład dla doktorantów, Instytut Myśli Jana Pawła II, Rzeszów, 15. 05. 2010.
 42. (wspólnie z J. Potrzeszcz) W poszukiwaniu trzeciej drogi Arthura F. Utza na obszarze gospodarki, na VI Seminarium Naukowym z cyklu "Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego", zorganizowanym przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pn. Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa, 5. 11. 2010. 
 43. Relacja prawa, państwa i religii w Japonii, wykład otwarty, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 1 kwietnia 2011 roku.
 44. Prawo, państwo i religia w Japonii, wykład otwarty w ramach "Wszechnicy", zorganizowany przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Lublin, 29 września 2011.

XIII. Konferencje

 1. Przygotowanie Międzynarodowej Konferencji na temat: Przemiany prawa sądowego w Europie i w świecie w XIX wieku razem z Katedrą Historii Prawa, KUL, Lublin, 17-18. 06. 1999.
 2. Przewodniczenie Międzynarodowej Konferencji na temat: Poland: Ten Years of Economic Transformation, Chicago-Kent-College of Law, 1. 10. 1999.
 3. Przewodniczenie Międzynarodowej Konferencji: Kultur und Recht. Medienfreiheit, KUL, Lublin, 18-20. 05. 2000.
 4. Przewodniczenie III Sesji: Kongres Kultury Chrześcijańskiej Sacrum i Kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości, KUL, Lublin, 15-17. 09. 2000.
 5.  Udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Polska-Ruś-Ukraina – jedenaście wieków sąsiedztwa, Kazimierz Dolny, 5. 12. 2000.
 6. Udział w III Międzynarodowej Konferencji: Kultura i Prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Sejm RP, Warszawa, 2-4. 09. 2002.
 7. Udział w III Międzynarodowej Konferencji: Kultura i Prawo. Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2. 09. 2003.
 8. Przewodniczenie II Sesji Międzynarodowej Konferencji: Stany Zjednoczone po 11 września 2001. Wartości europejskie a wartości amerykańskie, KUL, Lublin, 22. 04. 2004.
 9. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Gniezno, 26-29. 09. 2004.
 10. Przewodniczenie III Sesji Edukacja prawnicza w ujęciu komparatystycznym, Konferencja międzynarodowa Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce, Lublin, 08. 04. 2008.
 11. Udział w dyskusji panelowej: Kościół - Lewica - Dialog A.D.2008, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 27. 04. 2008.
 12. Udział w dyskusji panelowej: Made in China - 100% cottonference. Prawa człowieka w Chinach, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 08. 05. 2008.
 13. Udział w dyskusji panelowej na temat „Europa narodów czy europejskie superpaństwo”, Parlament Europejski, Strasburg, 21. 05. 2008.
 14. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Warszawa, 22-24. 09. 2008.
 15. Udział w Ogólnopolskiej konferencji filozoficznoprawnej: Większość a różnorodność w społeczeństwie demokratycznym, prowadzenie III sesji, Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 21. 04. 2010.
 16. Udział w VI Seminarium Naukowym z cyklu "Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego", zorganizowanym przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pn. Normalność i kryzys - jedność czy róznorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa, 5. 11. 2010.

XIV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną, Lublin 1998.
 2. Nagroda Rektora KUL II stopnia za działalność redakcyjną, Lublin 2001.
 3. Nagroda Rektora KUL I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Lublin 2003.
 4. American Biographical Institute, The Contemporary Who’s Who. Who’s Making a Difference, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2003.
 5. Who is Who. Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH-6304 Zug 2003.
 6. American Biographical Institute, Member of the International Directory of Experts and Expertise, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2005.
 7. The International Biographical Centre, Cambridge, England, Leading Educators of the World, 2005.
 8. List gratulacyjny dla promotora w związku z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej dr Jadwigi Potrzeszcz w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (edycja 2004/2005) w dziedzinie prac doktorskich, Poznań, 27. 04. 2007.
 9. Nagroda Rektora KUL II stopnia za rzetelne i kompetentne wykonywanie funkcji Prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 08. 12. 2008.

XV. Praca redakcyjna

 1. "Roczniki Nauk Prawnych", Sekretarz Redakcji (1998-2001).
 2. "Roczniki Nauk Prawnych", z. 1. Prawo, Redaktor Naczelny (2001-2005).
 3. "Roczniki Nauk Prawnych", Zastępca Redaktora Naczelnego (2006-).
 4. "Gdańskie Studia Azji Wschodniej", członek Komitetu Redakcyjnego (2011-).
 5. "Metryka", członek Rady Naukowej (2011-)

XVI. Promocje magisteriów i doktoratów

1. Magisteria:

 1. Catholic University of Nagoya, Japonia (1982-1988) – 18.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski (1998-) – 78.

 

Magisteria (KUL)

 1. Artur Gut, Umowa społeczna jako model przejścia ze stanu natury do stanu państwowości w myśli T. Hobbesa, J. Locke’a i J.-J. Rousseau, Lublin 1998.
 2. Przemysław Sojka, Prawo naturalne źródłem praw człowieka w ujęciu Hanny Waśkiewicz, Lublin 1998.
 3. Jolanta Bucińska, Prawa człowieka w obywatelskim projekcie Konstytucji z 1994 roku, Lublin 1999.
 4. Tomasz Miszczuk, Cywilizacyjne uwarunkowania modeli relacji: prawo prywatne – prawo publiczne w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 2000.
 5. Jadwiga Potrzeszcz, Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji RP z 1997 roku, Lublin 2001.
 6. Zbigniew Chwiejczak, Prawo a etyka w ujęciu Feliksa Konecznego, Tomaszów Lubelski 2001.
 7. Janusz Grzeszata, Relacja prawa do moralności w nauce Tomasza z Akwinu, Tomaszów Lubelski 2001.
 8. Tomasz Misztura, Ochrona praw człowieka w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku i w prawie międzynarodowym, Tomaszów Lubelski 2001.
 9. Agnieszka Soluch, Interpretacja praw i wolności człowieka w Konstytucji z 2 kwietnia 1997, Tomaszów Lubelski 2001.
 10. Aneta Pakuła, Prawo pozytywne a moralność w filozoficznej koncepcji Immanuela Kanta, Tomaszów Lubelski 2001.
 11. Sylwia Dubińska, Wymiar sprawiedliwości w III Rzeczypospolitej, Tomaszów Lubelski 2001.
 12. Edyta Kostrubiec, Kara śmierci w polskim prawie karnym i etyce chrześcijańskiej, Tomaszów Lubelski 2001.
 13. ks. Józef Klim, Koncepcja prawa Pawła Włodkowica, Tomaszów Lubelski 2001.
 14. Rafał Patryn, Prawo naturalne a pozytywizm prawniczy, Lublin 2002.
 15. Anna Pawłowicz, Znaczenie międzynarodowej unifikacji prawa dla cywilizacji europejskiej, Lublin 2002.
 16. Joanna Zawadzka, Wpływ koncepcji polityki prawa Leona Petrażyckiego na powojenne teorie prawno-polityczne, Lublin 2002.
 17. Marzena Pudełko, Prawa człowieka w filozofii prawa Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski 2002.
 18. s. Katarzyna Kasińska, Prawo naturalne w ujęciu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin 2002.
 19. Magdalena Klucznik, Prawa człowieka trzeciej generacji, Lublin 2002.
 20. Grzegorz Kopaniarz, Społeczna gospodarka rynkowa w systemie prawnym RFN, Lublin 2002.
 21. Sylwia Krasoń, Aksjologia odchodzenia od kary śmierci, Lublin 2002.
 22. Ewelina Galant, Wpływ filozofii starożytnych myślicieli prawa na kształtowanie się praworządności w społeczeństwie, Tomaszów Lubelski 2002.
 23. Joanna Pasieczna, Problem relacji prawa, państwa i Kościoła u Tomasza z Akwinu, Tomaszów Lubelski 2002.
 24. Dorota Pyc, Relacja państwa i prawa w ujęciu Grzegorza L. Seidlera, Tomaszów Lubelski 2002.
 25. Elżbieta Rachańska, Koncepcja praw człowieka w filozofii prawa Marii Szyszkowskiej, Tomaszów Lubelski 2002.
 26. Andrzej Socha, Prawne i moralne aspekty kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipko, Tomaszów Lubelski 2002.
 27.  Dorota Zasuwa, Analiza praw i wolności człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Tomaszów Lubelski 2002.
 28. Konrad Walczuk, Wolność wypowiedzi i prawo do informacji jako wolność i prawo konstytucyjne w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, Lublin 2002.
 29. Leszek Wiktorowicz, Moralny obowiązek czy ludzki nakaz? Rozważania na temat przestrzegania prawa w filozofii Immanuela Kanta, Lublin 2002.
 30. Katarzyna Bajner, Stosunek religii do władzy w protestantyzmie na przykładzie pism Marcina Lutra, Lublin 2002.
 31. Agnieszka Mitura, Etyczno-prawne aspekty kary śmierci w prawie polskim na tle porównawczym, Lublin 2002.
 32. Artur Maj, Krytyczna konfrontacja przedwojennych i powojennych koncepcji filozofii prawa Gustava Radbrucha, Lublin 2002.
 33. Marcin Walkowski, Pozycja prezydenta w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Teoria i praktyka, Lublin 2002.
 34. Magdalena Dybek, Koncepcja praw człowieka w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Lublin 2002.
 35. Eligiusz Gala, Sprawiedliwość społeczna i jej realizacja w systemie prawnym III RP, Lublin 2003.
 36. Anna Frąckiewicz, Suwerenność III RP wobec integracji z Unią Europejską, Lublin 2003.
 37. Sylwia Wróbel, Aksjologiczne podstawy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003.
 38. Elżbieta Strycharz, Religia jako element rozbieżności pomiędzy państwem i społeczeństwem w ujęciu Leszka Kołakowskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 39. Bożena Miedziak, Ochrona życia i zdrowia w aspekcie prawnym i moralnym, Tomaszów Lubelski 2003.
 40. Agnieszka Wdowiak, Relacja prawa, państwa i religii we współczesnej teorii prawa polskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 41. Alina Dmitroca, Relacja państwa, prawa i moralności u Leona Petrażyckiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 42. Artur Dudziński, Wpływ Arystotelesowskiej filozofii prawa na kształtowanie się prawa, państwa i filozofii, Tomaszów Lubelski 2003.
 43. Barbara Wybraniec, Koncepcja prawa według Czesława Znamierowskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 44. Iwona Król, Relacja prawa, państwa i religii u Thomasa Hobbesa, Tomaszów Lubelski 2003.
 45. Agnieszka Zub, Relacja państwa i prawa w ujęciu Georga Jellinka, Tomaszów Lubelski 2003.
 46. Edyta Wójtowicz, Relacje państwa, prawa i religii u Immanuela Kanta, Tomaszów Lubelski 2003.
 47. Artur Łazarz, Idea sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego III RP, Lublin 2003.
 48. Marcin Winiarz, Wpływ nauki G. W.F. Hegla na rozwój niemieckiej filozofii prawa, Lublin 2003.
 49. Paweł Miklaszewski, Prawo naturalne stoików rzymskich i ich wpływ na państwo i prawo, Lublin 2003.
 50. Paweł Cichosz, Zrównoważony rozwój jako zasada prawa, Lublin 2003.
 51. Agata Gumieniak, Elementy filozofii prawa w nauczaniu społecznym Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2004.
 52. Stanisław Kuczma, Filozofia prawa a filozofia polityki w ujęciu Marii Szyszkowskiej, Tomaszów Lubelski 2004.
 53. Łukasz Kluska, Kara śmierci jako fundament ładu społecznego, Lublin 2004.
 54. Sylwia Jarosz, Podstawowe problemy prawne a realia internetu w aspekcie filozoficzno-prawnym, Lublin 2004.
 55. Elżbieta Dudek, Praca ludzka w ujęciu historycznym i filozoficzno-prawnym, Tomaszów Lubelski 2004.
 56. Ewa Kurpisz, Relacja prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa na przykładzie J. G. Fichtego, Tomaszów Lubelski 2004.
 57. Tomasz Saweczko, Prawo międzynarodowe w ujęciu Pawła Włodkowica, Tomaszów Lubelski 2004.
 58. Joanna Wajler, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Tomaszów Lubelski 2004.
 59. Łukasz Pikuła, Prawo jako byt ducha obiektywnego w G. W. F. Hegla filozofii prawa, Lublin 2005.
 60. Tomasz Stanek, Ograniczenie zasady swobody umów w zobowiązaniowym stosunku prawnym, Lublin 2005.
 61. Mateusz Stachura, Porównanie granic odpowiedzialności deliktowej na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych, Lublin 2005.
 62. Tomasz Skrok, Idea i drogi kształtowania sprawiedliwości przy pomocy prawa, Lublin 2005.
 63. Tomasz Barankiewicz SVD, Główne kierunki badań filozofii prawa w dobie intergacji europejskiej, Lublin 2005.
 64. Radosław Szot, Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego, Lublin 2006.
 65. Magdalena Skiba, Wartości w dylemacie słusznego prawa, Lublin 2006.
 66. Tomasz Barszcz, Przymus prawny i jego dopuszczalne granice, Lublin 2007.
 67. Katarzyna Bigos, Prawa jednostki ludzkiej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Lublin 2007.
 68. Rafał Kamiński, Sprawiedliwość jako idea prawa, Lublin 2007.
 69. Komparatystyka wybranych zagadnień profesjonalnego świadczenia usług prawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Lublin 2007.
 70. Karol Załęski, Państwo i prawo w nauczaniu papieża Leona XIII, Lublin 2008.
 71. Michał Wąsowski, Prawo jako instrument realizacji wartości na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2008.
 72. Łukasz Bacza, Pojęcie dobra wspólnego w teorii i w praktyce, Lublin 2010.
 73. Agata Grabowska, Koncepcja wojny sprawiedliwej w prawie niemieckim, Lublin 2011.
 74. Małgorzata Anna Trzebieniak, Die Idee des Staates bei G. W. F. Hegel, Lublin 2011.
 75. Piotr Zbigniew Mastalerz, Godność człowieka podstawą ochrony życia ludzkiego, Lublin 2011.
 76. Łukasz Awgulewicz, Niedozwolone klauzule umowne, Lublin 2011.
 77. Błażej Borowski, Naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem Internetu w aspekcie filozoficznoprawnym, Lublin 2011.
 78. Agata Ewa Pelak, The free movement of services in the European Union, Lublin 2011.

2. Doktoraty:

 1. Robert Andrzejczuk, Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia, Lublin, 4. 04. 2000, rec.: prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS), ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL).
 2. Tomasz Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, Lublin, 19. 01. 2004, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 3. Jadwiga Potrzeszcz, Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 13. 06. 2005, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 4. Jolanta Bucińska, Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania regulacji społecznych praw człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin, 26. 09. 2005, rec.: dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, prof. UO, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL).
 5. Anna Frąckiewicz, Nowa retoryka Chaima Perelmana jako komunikacyjne ujęcie prawa, Lublin, 15. 10. 2007, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 6. Hubert Kaczmarczyk, Rządy prawa a rządy za pomocą prawa w myśli filozoficznoprawnej Friedricha Augusta von Hayeka, Lublin, 5. 11. 2007, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 7. Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element porządku społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 7. 04. 2008, rec.: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW, ks. dr hab. Stanisław Tymosz (KUL).
 8. Łukasz Pikuła, Idea prawa słusznego i jej znaczenie w myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera, Lublin, 13. 04. 2010, rec.: prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (UR), ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL.

XVII. Recenzje naukowe

 

3. Recenzje prac magisterskich: 144.

 

4. Recenzje prac doktorskich:

 1. Mirosław Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Lublin, 10. 10. 2000 (KUL).
 2. Radosław Krajewski, Prawna ochrona życia człowieka. Studium porównawczoprawne z dziedziny prawa polskiego i kanonicznego, Lublin, 10. 08. 2002 (KUL).
 3. Grzegorz Łukawski OP, Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin, 15. 03. 2004 (KUL).
 4. Jakub Piechota, Artykuły Konfederacji z 1781 roku i ich znaczenie dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu, Lublin, 15. 06. 2004 (KUL).
 5. Przemysław Czarnek, Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej, Lublin, 28. 02. 2005 (KUL).
 6. Tomasz Bekrycht, Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Lublin, 05. 09. 2007 (UŁ).
 7. Krzysztof Dziub, Urząd wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin, 15. 01. 2008 (KUL).
 8. Krzysztof Śniosek, Obowiązki i uprawnienia duchownych w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii przemyskiej obrządku łacińskiego, Lublin, 05. 04. 2008 (KUL).
 9. Nataliya Chapliy, Związek teorii dezintegracji pozytywnej z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha, Lublin, 07. 04. 2011 (UW).

5. Recenzje habilitacyjne:

 1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church (Wydawnictwo Unum, Kraków 2011, ss. 344) oraz dorobku naukowego ks. dr. Piotra Kroczka (Uniwersytet Papieski w Krakowie), Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Lublin, 08. 04. 2011.

5. Recenzje profesorskie:

 1. Recenzja dorobku naukowego dr. hab. Tomasza Giaro, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, w postępowaniu w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 25. 08. 2008 (UW).
 2. Recenzja dorobku naukowego dr. hab. Stanisława Leszka Stadniczeńki, prof. Uniwersytetu Opolskiego, w postępowaniu w sprawie nadania u tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 25. 06. 2009 (KUL).
 3. Recenzja dorobku naukowego ks. dr. hab. Tomasza Rozkruta, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w postępowaniu w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 10. 01. 2011 (KUL).

 

6. Recenzje doktoratów honoris causa:

 1. Recenzja Doktoratu honoris causa Jego Eminencji Tarcisio Kardynała Bertone SDB, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, Lublin, dnia 15. 02. 2008.

XVIII. Towarzystwa Naukowe

 1. IVR - Internationale Vereinigung für Rechtsphilosophie (1984).
 2. TN KUL - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996).

  • TN KUL - Członek Zarządu (2001-2004).
  • TN KUL - Skarbnik (2004-2010).
  • TN KUL - Wiceprezes (2010-)
 3. PAN - Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja XIV Prawnicza (2003-).
 4. SKP - Stowarzyszenie Kanonistów Polskich (1998-).
 5. CSAW UG - Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego - członek Rady Naukowej (2011-).

 XIX. Praca administracyjna

 1. Prodziekan (II) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2000 - 2004).
 2. Prodziekan (I) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (1. 10. 2004 - 31. 08. 2008).
 3. Dyrektor Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie (1. 10. 2005 - 31. 08. 2008).

 

Autor: Urszula Majewska
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016, godz. 13:24 - Jadwiga Potrzeszcz