KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

 

13 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję doktorancką zorganizowaną wespół z Katedrą Historii Literatury Staropolskiej KUL:

 

Konwencje i formy w literaturze dawnej i współczesnej

 

afisz

 

Na sympozjum zapraszamy do Domu Słów w Lublinie. Obrady rozpoczną się o godz. 8:30.

 

program_konferencji

 

 


 

1 czerwca 2015 r.

Profesor Stefan Sawicki otrzymał papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice. Gratulujemy, Panie Profesorze!

sawicki_pro_eclesia

więcej

 


 

21 maja 2015 r.

Ukazała się książka Melancholia: The Disease of the Soul. (Red. D. Skórczewski, A. Wierciński. Lublin: Wyd. KUL, 2014, ss. 272). Jest to czwarty tom naszej serii Teoria i Praktyka Interpretacji.

 

 

melancholia

 

 

Książka o Melancholii to efekt kooperacji Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL z 7 ośrodkami naukowymi z Australii, Izraela, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Turcji. Zgromadzone w tomie artykuły mają charakter interdyscyplinarny: literaturoznawczy, filozoficzny oraz psychoanalityczny.

 


 

27 lutego 2015 r.

Ukazał się 139 nr kwartalnika "Akcent" z niepublikowanymi wcześniej tekstami Władysława Panasa, również ze wspomnieniami o Profesorze i omówieniami jego twórczości. Zob. spis treści.

 

Zob. Bogusław Wróblewski, Sucha burza

Zob. Marta Panas-Goworska, Ballada o królu

 

 


 

10 lutego 2015 r.

Władysław Panas Oko Cadyka / The Eye of the Tzaddik

Ukazało się nowe (1. wyd. książkowe: Lublin 2004), dwujęzyczne wydanie Oka Cadyka / The Eye of the Tzaddik. Tłum. Marcin Garbowski. Warsztaty Kultury w Lublinie. Lublin 2015, ss. 96.

W planach są również przekłady książeczki prof. Panasa na języki ukraiński, niemiecki i hebrajski.

 

 

Oko cadyka

Więcej

 


 

26 stycznia 2015 r. 

W Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” odbyło się spotkanie wspomnieniowe

w 10. rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa połączone z prezentacją publikacji Księga pamięci Władysława Panasa. W dziesiątą rocznicę śmierci. Red. A. Wiśniewska i in. Lublin 2015, ss. 178 + nlb 30.

 

Ksiega_pamieci

 

 Spis treści

 


 

23 stycznia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas (1947-2005) in memoriam, zorganizowaną przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury KUL w 10. rocznicę śmierci Profesora.

 

 

Intryga_interpretacji plakat

 

Fotorelacja

 

TVP Lublin relacja

 

Biogram

 


 

8 stycznia 2015 r. 

Jako tom 3. naszej nowej serii Teoria i Praktyka Interpretacji ukazała się książka Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy.

(Red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski. Lublin: Wyd. KUL, 2014, ss. 348).

Zapraszamy do lektury.

 

interpretacja kerygmatyczna

spis_tresci

Zamiast wprowadzenia

 

 

Książka dedykowana jest pamięci prof. Mariana Maciejewskiego: „Historyka i teoretyka literatury. Wybitnego badacza romantyzmu. Pełnego pasji ewangelizacyjnej – niestrudzonego głosiciela kerygmatu. Człowieka  »cichego i pokornego serca«”.

 

Z recenzji wydawniczych:

„Pojawienie się kerygmatycznej krytyki poprzedziły wieloletnie badania nad relacjami literatury z religią (często zwane też badaniem literackiego sacrum) prowadzone w polonistycznym środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zakres oddziaływania metody kerygmatycznej i rozmaitość opinii w kwestii kerygmatu w literaturze spowodowały potrzebę wymiany poglądów i zbiorowej publikacji. Tom upamiętnia niezwykłą postać profesora Mariana Maciejewskiego, wykazując jak zaproponowana przez niego formuła interpretacji jest kreatywna duchowo i naukowo – w skali uniwersalnej, bo podobnego zjawiska nie ma chyba w całej humanistyce światowej”.

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW)

 

„Omawiana, nie waham się powiedzieć, monografia metody stworzonej przez Profesora Mariana Maciejewskiego stanowi cenną inicjatywę badawczą. Celowość jej wydania jest oczywista, znakomicie poszerza naszą wiedzę, wypunktowuje też kontrowersje, jakie przecież się pojawiły. W zespole, który podjął tę inicjatywę, znajdujemy kilka nazwisk reprezentujących najlepszych znawców (i wyznawców) metody kerygmatycznej w Polsce. Podejście do podjętego zadania sprawia, że otrzymujemy, niejako mimowiednie, wgląd w aktualną sytuację nie tylko dorobku »kerygmatyki«, ale po prostu badań nad relacją literatura – religia, nade wszystko w Polsce”.

Prof. dr hab. Józef Japola (KUL)

 

 


 

1 listopada 2014 r. zmarł Profesor Janusz Sławiński

 Janusz Sławiński

 

 

 

Janusz Sławiński (15.03.1934 – 1.11.2014) teoretyk literatury i krytyk, jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców. Autor fundamentalnych rozpraw z metodologii humanistyki, teorii literatury i poetyki, błyskotliwy interpretator, redaktor i współautor Słownika terminów literackich oraz podręcznika Zarys teorii literatury, na których wychowały się pokolenia polonistów.

 

Współzałożyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty”, inicjator licznych konferencji teoretycznoliterackich, inspirator i krzewiciel nowoczesnej wiedzy o literaturze w Polsce. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

 

18 marca 2005 r. Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadał prof. Januszowi Sławińskiemu tytuł doktora honoris causa w uznaniu „dla ogromu osiągnięć Profesora, wielkiego erudyty i humanisty, najwybitniejszego teoretyka literatury w Polsce, twórcy szkoły badań literacko-historycznych, krytycznych i teoretycznych, inspiratora i protektora najzdolniejszych filologów, doskonałego organizatora badań polonistycznych, człowieka o wielkim autorytecie naukowym i wielkiej uczciwości”.

 

Odszedł od nas wielki humanista i prawy człowiek.

 

Akademicka Kronika Filmowa

Wypowiedź doktora honoris causa KUL prof. Janusza Sławińskiego

Laudacja prof. Józefa Japoli

Opinia profesora Ryszarda Nycza

 


 

 

3 listopada 2014 r. 

serdecznie zapraszamy na spotkanie

z dr Wierą Meniok

dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

 

 bruno schulz

 

 Festiwal w Drohobyczu

jako ośrodek schulzologiczny

 
 

Dr Wiera Meniok jest adiunktem w Zakładzie Literatury Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz kierownikiem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu. Jest teoretykiem
i historykiem literatury, schulzologiem, tłumaczem
i organizatorem życia naukowo-kulturalnego.

 

 

3 listopada 2014 r. (poniedziałek) godz. 13.00

sala C-220 Collegium Jana Pawła II

 

 

Spotkanie w ramach festiwalu

Bruno4ever. Dni Brunona Schulza w Lublinie

https://www.facebook.com/pages/Bruno4ever-Dni-Brunona-Schulza-w-Lublinie/258512557526005

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, godz. 14:08 - Ireneusz Piekarski