Wykaz prezesów

Koła Hiszpańsko-Polskiego 

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

 

 

 

Cezary Taracha

 

od 18 maja 1989 do 30 września 1995

 

 

Katarzyna Grzybowska

 

od 1995  do 1997

 

 

Michał Durakiewicz

 

od 1998 do 1999

 

 

Monika Matysek-Zaleszczyńska

 

od 16 listopada 1999 do 2000

 

 

Adam Redzik

 

od 2000 do  9 grudnia 2002

 

 

Elwira Kasica

 

od 9 grudnia 2002 do 2003

 

 

Sara Roda

 

od maja 2009 do grudnia 2009

 

 

Mateusz Sochan

 

od grudnia 2009 do listopada 2010

 

 

Nina Sobczyszczak

 

od listopada 2010 do stycznia 2011

 

 

Mateusz Goleń

 

od stycznia 2011 do maja 2011

 

 

Marcin Szwaj

(p.o. prezesa)

 

od maja 2011 do listopada 2011

 

 

Nina Sobczyszczak

 

od listopada 2011 do 6 grudnia 2012 (ponownie)

od 6 grudnia 2012 do 10 grudnia 2013 (ponownie)

 

 

Jakub Chmiel

 

od 10 grudnia 2013 do 10 grudnia 2014

od 10 grudnia 2014 do 10 grudnia 2015 (ponownie)

 

 

Marcin Karkut

 

od 10 grudnia 2015 do 13 grudnia 2016

od 13 grudnia 2016 do 21 listopada 2017 (ponownie)

 

 

Angelica Zych

 

od 21 listopada 2017

Autor: Jakub Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020, godz. 00:10 - Angelica Zych