Wypromowani doktorzy:

ROK 1993
DZIĘGLEWSKA Małgorzata. Społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw kobiet wobec gospodarstwa domowego. Studium socjologiczne na przykładzie wielkomiejskiego środowiska robotniczego.
ZAŁĘCKI Jarosaw. Tożsamość etniczna polskich emigrantów w Monachium.

ROK 1994
KOWALEWSKI Tadeusz. Tożsamość kulturowa a religijność emigrantów polskich w Bawarii.

ROK 1995
LACHOWSKI Stanisław. Funkcja socjalizacyjna rodzin niepełnych: samotnych matek i samotnych ojców.

ROK 1998
WADOWSKI Dariusz. Podstawy i charakter więzi społecznych w regionie środkowo-wschodnim Polski.
LENIK Stanisław. Tożsamość narodowa młodego pokolenia Polaków a ich postawy wobec teraźniejszości
i przyszłości w okresie przemian politycznych.

ROK 1999
JEZIOR Jagoda. Wartość pracy w świadomości mieszkańców regionu środkowo-wschodniej Polski.
SZWED Robert. Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców środkowo-wschodniej Polski a ich stosunek do obcych.

ROK 2001
SZULICH - KAŁUŻA Justyna. Obraz Polski, Francji, Czech i Słowacji kreowany w tygodniku Der Spiegel w latach 1989-1997.
BRZEZIŃSKI Marcin Ks. Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II w codziennej prasie ogólnopolskiej w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999.
GAŁĘZIOWSKA Małgorzata. Funkcje organizacji mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach po 1989 roku.

ROK 2002
LEWANDOWSKI Bogusz Ks. Cechy i funkcje radiofonii katowickiej w Polsce.
GRUCHOŁA Małgorzata. Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej Polskiej.
FERSZT - PIŁAT Katarzyna. Elementy tożsamości społeczno-kulturowej w polskich i niemieckich podręcznikach do historii klas gimnazjalnych. Studium porównawcze.

ROK 2003
TUREK Andrzej Ks. Tożsamość społeczno-kulturowa Romana Brandstaettera
SUGIER - SZEREGA Anna. Komunikacja globalna a kształtowanie się "nowej kultury".
BANACH Mariusz. Rola prasy lokalnej w wielkim mieście na przykładzie Lublina.
DAKOWOCZ Lidia. Nauczyciel jako przekaziciel i interpretator wartości w świadomości przyszłych nauczycieli a ich system wartości.

ROK 2004
PRÓCHNIAK Agnieszka. Społeczne uwarunkowania postawy młodzieży wobec reklamy w środkach masowego przekazu.
DUDA Aneta. Współczesne mity społeczne upowszechniane w reklamach na łamach miesięcznika "Twój Styl" i tygodników "Polityki" oraz "Time" w latach 1998-2002.

ROK 2005
DZIĘGLEWSKI Mariusz. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego jako źródło poznania społeczeństw i ich kultur.

ROK 2006
NIEDUŻAK Andrzej Ks. Kultura w uchwałach Synodów Polskich po II Soborze Watykańskim.
USTRZYCKI Adam. Tożsamość społeczno-kulturowa Polaków w niepodległej Ukrainie.

ŁUKASIK - TURECKA Agnieszka . Forma i treść publikacji dotyczących prezydenckich kampanii wyborczych III RP w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych.

ROK 2007

PRZYBYSZEWSKA Kinga . Świadomość własnej tożsamości społeczno-kulturowej studentów miasta Płocka a ich postawa wobec Unii Europejskiej.

ROK 2008

WĄDOŁOWSKI  Wojciech. Elementy polskiej tożsamości społeczno-kulturowej w wybranych podręcznikach języka polskiego dla III klasy gimnazjum.

WASILEWSKI Andrzej. Historia i funkcje Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1906-1914. Studium historyczno-socjologiczne na podstawie „Roczników Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i wydawnictwa „Ziemia”.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2009, godz. 19:21 - Krzysztof Jurek