• Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (Warszawa 1985).
  • Jubileuszowa Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Poznań 1999).
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa 2000)
  • Wielka Nagroda Miasta Wiednia im. Viktora E. Frankla („Der Grosse Preis des Viktor E. Frankl – Fonds der Stadt Wien“) (Wiedeń 2001).
  • Doctor Honoris Causa – Trnawski Uniwersytet w Trnave (Słowacja). (Trnava 2001).
  • Medal Ogińskiejza zasługi dla Humanizacji Nauki. (Siedlce 2003).
  • Medal Komisji Edukacji narodowej (Warszawa 2009)
  • Statuetka od Prezydenta Miasta Kielc za 10-letnią współpracę z środowiskiem psychologiczno-psychoterapeutycznym w Kielcach (Kielce 2010)
  • Doctor Honoris Causa – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Warszawa 2014)
Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 15:05 - Joanna Mielniczek